Rules of the game in Filipino

Paunang Salita Ikaw ay isang Lord-Sorcerer mula sa Erret Archipelago. Isang teritoryo kung saan daan-daang mga isla ang magkakaugnay sa pamamagitan ng malalaking tulay. Minsan nang ipinagkaloob ng mga tulay ang kadakilaan at kaunlaran ng Archipelago, at pinayagan ang yumayabong na kalakalan sa pagitan ng mga isla nito. Ang kayamanan ng Archipelago, na nagdadaan lamang …