Rules of the game in Danish – Regler

Indledning

Du er en af de overlevende stor magikere fra Erret Archipelago. Et territorie hvor hundredevis af øer, er forbundet via store broer. Broerne sikrede engang Archipelago storhed og velstand, og sikrede handel mellem øerne. Archipelago’s rigdom, flød udelukkende gennem disse broer, og sikrede alle borgere velstand og velvære. Men i dag har overbefolkning, udtømning af naturressourcer og blindt begær fra stor magikerne, lavet stor ubalance i Erret Archipelago. Der går ikke en dag uden ødelæggelser fra blandt andet jordskævl og hav der opsluger de skrøbeligeste af øerne. Stor magikerne kæmper nu om at at få kontrol over de bedste og sikreste af øerne i Archipelago. For at overleve i disse fjendtlige lande, må du krydse broerne og kæmpe mod de andre stor magikere, og vinde deres land.

Forberedelse

Hver spiller starter med et “Bastion/Fort” kort. Placer de 2 “Bridge” kort i midten af spille arealet.

Før du starter et nyt spil Clash of Decks, vælg det format og spil udgave du ønsker at spille

Først, vælg en spil version: 1 spiller udgave hvis du vil spille alene, eller duel udgaven hvis du vil spille med 2 spillere. Andre udgaver af spillet (Samarbejde, 2v2, åben-for-alle og legacy udgaver) vil være mulig senere.

Herefter vælges format: Prekonstrueret, Draft eller Konstrueret. Bemærk, hvis du spiller 1 spiller udgaven kan du ikke vælge Konstrueret.

PREKONSTRUERET: Vi anbefaler dette format, til dit allerførste spil. Hver spiller vælger 1 ud af de 4 Prekonstruerede kortbunker. Hvis du spiller 1 spiller udgaven, udgør kortene fra de 3 restende bunker AI’s kortbunke. Du behøver kun en kopi af Starter kittet til den Prekonstruerede udgave. Nedenfor er listen over kortene i de 4 Prekontruerede bunker:

  • DECK 1 : ANNIHILATION, BARON, BOOM!, BRUTE, CARAPACE, PARTISAN, REVENANT, TROLL
  • DECK 2 : ABOMINATION, ALPHA, COMBUSTION, LIEUTENANT, MICROCTOPUS, OGRE, SCRIBE, SHAMAN
  • DECK 3 : BRIGAND, DISCIPLE, GNOME, GRRR, MARTYR, METEORITE, PARASITE, VORTEX
  • DECK 4 : ABERRATION, ASSASSIN, CARNIVORE, CYCLONE, MACHINE, MUTANT, REPTILE, ZOMBIE

DRAFT: Vi anbefaler Draft udgaven når du har prøvet alle 4 Prekonstruerede bunker. I denne udgave vælger spillerne kort fra en delt bunke, til at bygge deres hånd på 8 forskellige kort. Bland alle kortene i en bunke der kan trækkes fra. Afslør så de 4 øverste kort fra denne bunke. Spiller A vælger så 1 kort af de 4 mulige. Herefter vælger spiller B så 2 ud af de restende 3 kort. Spiller A får så det sidste kort. Gentag denne procedure, men denne gang vælger spiller B første kort. Gentag indtil hver spiller har 8 kort på hånden. Du behøver kun en kopi af Starter udgaven for at kunne spille Draft udgaven.

KONSTRUERET: Den Konstruerede udgave er for de erfarne spillere, som mestrer spillets mekanismer og alle de specielle evner. Før spillet begynder bygger hver spiller deres egen hånd, ved at vælge 10 kort imellem alle kort der er til rådighed. Herefter viser først Spiller A sine 10 kort, og så må Spiller B vælge 1 kort, som tages ud af spillet. Så vælger Spiller A, et af Spiller B’s kort, som skal fjernes fra spillet. Så vælger Spiller A endnu et af Spiller B’s kort, som fjernes fra spillet. Og til sidst vælger Spiller B et af Spiller A’s resterende 9 kort, som fjernes fra spillet. Når det er gjort skulle både Spiller A og Spiller B have 8 kort tilbage hver. Hver spiller skal have en kopi af Starter udgaven for at kunne spille Constructed udgaven.

Hver spiller blander deres kort, og danner deres hånd. Så placerer de deres “Bastion” kort længst til venstre på hånden. Slå plat eller krone om hvem der starter. I første runde starter hver spiller 6 mana.

Oversigt over spillet

Spillerne skiftes til at tage deres tur. En tur består af 3 faser :

Fase 1 – Mana regenerering

Spilleren får Mana svarende til antallet af kort på deres hånd (inklusiv “Bastion/Fort” kortet). Mana bruges til at betale for at spille kortene. Spillerne kan bruge deres mana i fase 2.

Fase 2 – Hidkaldelse

Spilleren bruger den Mana som man fik i første fase på at spille kort fra ens hånd. Men man kan kun spille de 4 kort længst til venstre på ens hånd (Uden at tælle “Bastion/Fort” kortet med).

Hvor meget Mana et kort koster at spille, står i øverste venstre hjørne af det kort man ønsker at spille. Man kan ikke bruge mere Mana end man har modtaget i fase 1.

Spille arealet består af 2 baner. Når man spiller et kort vælger man en af de 2 baner at placere det i.

Spillere kan kun placere kort i deres egen “verden” forstået på den måde at spiller A placerer sine kort til venstre for “Bridge” kortene og spiller B placerer sine kort til højre for “Bridge” kortene. Der er ikke nogen grænse for antallet af kort i en bane. Et hidkaldt væsen placeres i spille arealet fra spillerens hånd, med ansigt og tekst opad, i den bane spilleren vælger, bagved de andre væsner allerede i spil. Det spillede kort forbliver i spil så længe det ikke er overvundet i kamp.

Fase 3 – Kamp

Et væsen har livspoint (HP), angrebsstyrke (ATK).

Et væsen kan ikke angribe i den tur den er blevet spillet fra hånden. Hvert væsen som en spiller har kontrol over, giver dens ATK værdi i skade til en modstanders væsen. Væsner aktiverer automatisk i en prædefineret rækkefølge: Først øverste bane fra væsnet længst væk fra broen til væsnet tættest på broen; Så er det nederste bane, fra væsnet længst væk fra broen til væsnet tættest på broen.

Når et væsen modtager skade på mindst det den har i HP, så destrueres den, og ryger tilbage i hånden på pladsen længst til højre i spillerens hånd.

Så flyttes alle væsner i den bane tættere på broen, så de udfylder et eventuelt hul. Væsner regenerer HP i slutningen af turen.

Under kampen, giver væsner ATK værdien i skade til den nærmeste modstander væsen på samme bane. Hvis der ikke er noget væsen at angribe, så vil væsnet i stedet angribe modstanders “Bastion/Fort”.

Når et “Bastion/Fort” modtager skade flyttes den, det antal pladser som den får i skade, mod højre i modstanderens hånd.

Når et “Bastion” når helt til højre i modstanderens hånd så bliver det destrueret og vendes med “Fort” siden opad, og den returneres til den plads længst til venstre i hånden. Overskydende skade til “Bastion” kortet overføres ikke til “Fort”. Hvis “Fort” kortet når helt til højre i en spillers hånd, så har den spiller tabt spillet.

Afslutning

Spillet slutter når “Fort” kortet når helt til højre i en spillers hånd. Så vinder modstanderen kampen.

Reference skema

Væsner i spil forbliver i spil indtil de er destrueret

Et Incantation/magi kort kan spilles i ens egen tur, både under hidkaldelses fasen og under kamp fasen. Et Incantation kort kan ramme ethvert væsen i spil. Et Incantation’s kort egenskab tilføjes øjeblikkeligt efter det er spillet fra hånden, og placeres herefter længst til højre i spillerens hånd.

Liste over specielle evner

Disse ikoner representerer de specielle evner nogle af væsnerne har. Disse specielle evner gælder kun når væsnet er i spil eller spilles fra hånden.

Splash : Giver både skade til det væsen som angribes, samt væsnet på samme placering på den anden bane.

Perforation : Giver både skade til det væsen som angribes, samt væsnet bagved på samme bane (ikke til “Bastion/Fort”)

Rage : Kan angribe væsner (Ikke “Bastion/Fort) med det samme man spiller det fra hånden.

Protection : Første skade dette væsen modtager hver tur reduceres til 0

Indestructible : Kan ikke rammes med hverken effekter eller skade fra Incantation kort.

Berserk : Hver gang dette væsen angriber og destruerer en af modstanderens væsner kan den angribe igen.

Sprint : Når dette væsen angriber, flyttes det fremad på banen indtil det er tættest på broen. I dette angreb gives +X i skade, hvor X er antallet af væsner den flyttede hen over.

Aura : Et væsen ved siden af drager fordel af denne specielle evne.

Udgave for 1 spiller – Quick play

I denne solo udgave kan du spille alene, enten via Quick play eller Custom Play. Spil med alle reglerne fra grundspillet, dog med undtagelse af steder hvor reglerne fra grundspillet konflikter med reglerne solo udgaven, hvor du altid skal følge reglerne fra solo udgaven. AI refererer til kunstig intilligens som du vil spille mod i denne udgave.

Forberedelse

Du starter med at tage et “Bastion/Fort” kort. Placer de 2 “Bridge” kort i midten af spille arealet.

Bland de 32 kort og træk de øverste 4 kort.

Vælg herefter et af de 4 kort. AI får de resterende 3. Gentag dette indtil du har 8 kort og AI har 24 kort.

Bland dine 8 kort og placer “Bastion” kortet længst til venstre i din hånd.

Bland AI’s 24 kort og placer dem med billedesiden nedad. Placer et “Bastion” kort i bunden af AI bunken. Du starter spillet, og du starter med 6 Mana.

Oversigt over spillet

Din tur spilles efter samme regler som grundspillet. Når din tur er ovre er det AI’s tur.

Fase 1 – Mana regenerering

AI modtager en fast og en variabel mængde mana. I Quickplay er den faste del 6 mana og den variable del +1 mana for hver væsen du har i spil.

Fase 2 – Hidkaldelse

Afslør det øverste kort i AI’s kortbunke og placer det i AI’s verden i den øverste bane bag eventuelle væsner der allerede er i spil.

Hvis den samlede værdi af de kort der er hidkaldt, ikke svarer til eller overstiger AI’s totale mana, skal du afsløre næste kort i AI’s kortbunke og igen placere det i AI’s verden, men denne gang i den nederste bane, bag væsner der eventuelt allerede er spil.

Forsæt med at afsløre kort skiftevis mellem øverste og nederste bane indtil værdien af de kort hidkaldt af AI er lig med eller overstiger AI’s Mana.

Hvis AI afslører et magi kort, vil det automatisk ramme det væsen som er tættest på broen i den bane AI skulle have hidkaldt i. Hvis Magi kortet ikke kan ramme noget væsen, har det ingen effekt og kortet kasseres til AI’s kasserings bunke (discard pile). AI bruger ikke mana på et Magi kort som ikke kan ramme noget væsen. AI’s kasseringsbunken er placeret ved siden af dens normale bunke og består af dens døde væsner samt brugte Magi kort.

Fase 3 – Kamp

Når et af AI’s væsner dør eller når et Magi kort spilles skal kortet placeres i AI’s kasseringsbunke. Når AI får skade fra et af dine væsners angreb, skal du ligge det antal kort, fra toppen af deres bunke til kasseringsbunken, svarende til det skade du påførte AI.

Når AI’s kort bunke er tom og dens “Bastion” kort er synligt, skal du vende det om med “Fort” siden opad. Bland derefter alle kortene fra kasseringsbunken, og placer dem oven på “Fort” kortet, og spil videre.

Slutning og sejr’s muligheder

Spillet slutter når en af disse to situationer opstår. Hvis AI’s bunke er tom og “Fort” kortet er synligt, så har AI en sidste tur, hvis du overlever den tur så vinder du spillet. Hvis dit “Fort” kort når at komme længst til højre i din hånd, så vinder AI med det samme spillet. Du taber.

Hvis AI’s bunke er tom og “Fort” kortet er synligt, så har AI en sidste tur, hvis du overlever den tur så vinder du spillet.

Udgave for 1 spiller – Custom Play

Fin indstil AI’s sværhedsgrad og prøv at nå til lvl 5. Før du spiller Custom udgaven, anbefaler vi du øver dig med et par Quick play udgaver for at øve dig og lære reglerne og særegenhederne ved 1 spiller udgaven af Clash of Decks.

1/ Sværhedsgrad :

Nem: 1 point i sværhedsgrad

Middel: 2 point i sværhedsgrad

Svær: 3 point i sværhedsgrad

Heroisk: 4 point i sværhedsgrad

Mytisk: 5 point i sværhedsgrad

2/ juster AI så den passer til sværhedsgraden:

Bestem den varierende mændge af mana som AI modtager i Mana Regenererings fasen :

A +1 Mana for hvert væsen du har i spil (+0 point i sværhedsgrad)

B +2 Mana for hvert væsen du har i spil (+2 point i sværhedsgrad)

Bestem den faste mængde Mana AI får hver gang i Mana Regenererings fasen

6 (+0 point i sværhedsgrad)

7 (+1 point i sværhedsgrad)

8 (+2 point i sværhedsgrad)

9 (+3 point i sværhedsgrad)

10 (+4 point i sværhedsgrad)

Bestem hvem der starter :

Spiller starter (0 point i sværhedsgrad)

AI starter (+1 point i sværhedsgrad)

Bestem AI’s modstandstyrke :

Spil uden “Bastion”. AI begynder spillet med “Fort” siden opad direkte fra start (-1 point i sværhedsgrad)

Med “Bastion” (+0 point i sværhedsgrad)

Bestem AI’s modstandskraft :

Dine angreb på AI’s deck giver skade lig med angrebsstyrken på dine væsner (+0 point i sværhedsgrad)

Dine angreb på AI’s deck giver 1 skade mindre end din angrebsstyrke på dine væsner (+2 point i sværhedsgrad)

Bestem en speciel evne til alle væsner som AI har i spil :

Ingen (+0 point i sværhedsgrad)

Splash (+1 point i sværhedsgrad)

Perforation (+1 point i sværhedsgrad)

Rage (+1 point i sværhedsgrad)

Protection (+1 point i sværhedsgrad)

Beserk (+1 point i sværhedsgrad)

3 / Spil nu!

Har du spørgsmål til reglerne eller forslag? Kontakt os på info@grammesedition.fr

FAQ – General

Kan jeg spille Clash of Decks med kun et enkelt starter kit? Ja du behøver kun 1 sæt Starter kit for at spille 1 spiller versionen og 2 spiller versionen i draft udgaven. For at spille 2 spiller udgaven i den konstruerede udgave kræver det at hver spiller har en kopi af Starter Kittet

Hvis et væsen der var tættere på broen blev destrueret, skal jeg så flytte resten af væsnerne tættere på broen, eller skal de blive hvor de var indtil slutningen af turen? Når et væsen dør (og dermed bliver sendt tilbage til ejerens hånd på pladsen længst til højre), så flyttes alle andre væsner med det samme tættere på broen og udfylder tomrummet.

Er det muligt ikke at hidkalde væsner i ens hidkaldelses fase? Ja, det er muligt ikke at hidkalde noget som helst, enten af eget valg eller på grund af mangel på Mana.

Kan jeg spille alle kortene i min hånd (Med undtagelse af “Bastion”/”Fort” kortet)? Nej der skal være mindst 1 kort tilbage. Hvis det eneste kort tilbage på din hånd er “Bastion”/”Fort” kortet, så vil det det være længst til højre i din hånd og du vil derfor tabe spillet.

Når nu jeg kun kan spille de 4 kort længst til venstre i min hånd (Uden at medregne “Bastion”/”Fort” kortet), er det så kun de 4 kort jeg kan bruge i Hidkaldelses fasen, eller gør det at jeg spiller en af dem, at jeg så med det samme kan spille det næste kort i rækken? Når en spiller under hidkaldelses fasen, spiller et kort fra deres hånd, bliver deres 5. kort med det samme det kort der er 4. længst til venstre på hånden. De kan nu spille dette kort under Hidkaldelses fasen, eller fremtidige Hidkaldelses faser.

Kan kort som kommer i spil placeres mellem kort allerede placeret på banen? Nej, når et kort spilles på en bane, SKAL det placeres bagerst, længst væk fra broen.

Hvis et angreb giver skade ud over væsnets antal livspoint, går den ekstra skade til så videre til næste væsen på samme bane eller til “Bastion”/”Fort” kortet? Nej ekstra skade går tabt. Det er derfor muligt at absorbere et højt angrebstal med et væsen der kun har få livspoint.

Når jeg spiller kort til venstre for mit “Bastion”/”Fort” kort, flyttes det automatisk mod venstre. Så når væsenet bliver besejret, retuneres det til hånden, længst til højre. Så det virker som healing ? Ja !

Desto flere væsner jeg har i spil, desto mindre liv og Mana har jeg? Præcis, systemet justerer løbende magtbalancen mellem spillerne på denne måde.

Hvis et angreb giver skade til et “Bastion” ud over dets livspoint, går den ekstra skade så videre til “Fort” kortet? Nej ekstra skade overføres IKKE til “Fort” kortet.

Hvornår kan et Magi / Incantation kort spilles? Magi / Incantation kort kan spilles når som helst under Hidkaldeses- og Angrebsfasen. Det skal som regel meldes ud hvilket væsen der er mål for Magi kortet når det spilles. Magi / Incantation kortet skal vises når det spilles og bliver returneret længst til højre på hånden lige så snart dets effekt er afviklet.

Kan et Magi / Incantation kort spilles mere end 1 gang på en runde / tur? Hvis du har 5 eller mindre kort på hånden inklusiv “Bastion”/”Fort” kortet, så er det muligt at spille et Magi / Incantation flere gange på ens tur (Så længe man har Mana til det).

Følger Incantation kortene samme regler som væsnerne, med at de først giver skade runden efter de er kommet i spil? Nej Magi / Incantation kort’s effekt udføres med det samme det spilles hånden.

Skal specielle evner bruges? Ja specielle evner tilføjes automatisk og systematisk. Hvis de kan tilføjes, så SKAL de tilføjes.

Hvis flere væsner destrueres samtidigt, ved hjælp af Splash eller Perforation, i hvilken rækkefølge skal de så returneres til ejerens hånd? Ejeren af disse kort må selv bestemme rækkefølgen hvormed de returneres længst til højre i hånden.

FAQ – Special abilities

Hvis et væsen med en af de specielle evner Perforation eller Splash, angriber et væsen med Protection, vil Perforation eller Splash så virke? Ja det vil. Kun skade givet direkte til et væsen med Protection bliver absorberet.

Et væsen angribes af et af modstanderens væsner med den specielle evne Perforation. Gives der så skade til “Bastion”/”Fort”, hvis der ikke er nogle væsner bagved den som bliver angrebet? Nej Perforation giver kun skade til væsner (aldrig til “Bastion”/”Fort”).

Hvis et væsen har både Splash OG Perforation, aktiverer Perforation så også på væsner på den anden bane via Splash? Nej Perforation giver kun skade på det væsen bagved det væsen som er blevet angrebet på den pågældende bane.

Hvis der ikke er nogle væsner og mit væsen angriber “Bastion”/”Fort” kortet på den bane, aktiverer så Splash eller Perforation? Nej, Splash og Perforation aktiverer kun på væsner, aldrig på “Bastion”/”Fort” kortet.

Kan et væsen med den specielle evne Rage angribe et “Bastion”/”Fort” i den tur den kommer i spil? Nej, Rage virker kun på modstanderens væsner (ikke “Bastion”/”Fort”) i den tur den kommer i spil.

Kan et væsen med den specielle evne Indestructible blive ramt af Magi / Incantation? Ja. Selvom den ikke kan modtage skade eller evner, kan væsnet stadig rammes af Magi / Incantation kort.

Hvis et væsen med den specielle evne Sprint ikke er tættest på broen, vil den så kunne foretage to angreb på en tur: Et når det aktiverer, og så et mere når det bliver dens tur igen i banen? Nej et væsen med Sprint angriber kun en gang per tur.

Hvornår forsvinder angrebsbonusen, som et væsen med Sprint har modtaget? Angrebsbonusen for Sprint forbliver aktiv indtil slutningen af Angrebs fasen.

Når et væsen med den specielle evne Beserk destruerer et væsen og der ikke er flere væsner på banen, angriber den så “Bastion”/”Fort” kortet bagefter? Ja når et væsen med Beserk destruerer det sidste væsen i en bane, så kan det angribe igen, og derfor ramme “Bastion”/”Fort” kortet (På nær hvis væsenet er kommet i spil i denne tur og angreb takket være den specielle evne Rage).

Kan et væsen med den evne Beserk angribe igen når den har destrueret “Bastion” kortet? Nej Beserk aktiverer kun når et væsen bliver destrueret. “Bastion” kortet er ikke et væsen.

Hvor længe drager et væsen i ved siden af et væsen med den specielle evne Aura fordel af evner givet af det væsen? Væsner ved siden af drager fordel, så længe væsenet med Aura er i spil. Lige så snart det væsen med Aura skifter position eller forlader spil (og returnerer til den ejers hånd), så mister væsner ved siden af den effekten givet af Aura.

Drager væsnet med den specielle evne Aura selv fordel af den specielle evne? Nej den har ikke selv disse specielle evner. Kun de evt 2 væsner ved siden af gør.

Translation : Søren Kliem