Rules of the game in Swedish – Regelbok

Inledning

Du är en överlevande besvärjarfurste från Errets Kustland, ett område där hundratals öar sammanbinds av väldiga broar. Förr förmedlade broarna prakt och välstånd, och tillät blomstrande handel mellan öarna. Kustlandets rikedomar, som fördes över dessa broar, skänkte varje öbo ett bekvämt och bekymmersfritt liv. Numera har dock överbefolkning, utarmning av naturtillgångar och blind girighet från besvärjarfurstarna skapat en katastrofal obalans i Errets Kustland. Inte en dag går utan att marken rämnar och havet översvämmar de ömtåligaste öarna. Besvärjarfurstarna kämpar nu om makten över Kustlandets högsta och säkraste öar. För att överleva i dessa ogästvänliga trakter måste du korsa broarna och bekämpa andra besvärjarfurstar för att kunna göra anspråk på deras land.

Uppställning

Varje spelare får ett “Bastion/Fort” kort. Lägg ut de två “Bridge” korten i spelområdet.

Innan du påbörjar en omgång Clash of Decks, välj format och spelvariant.

Välj först spelvariant; Ensamvarianten för att spela själv, Duellvarianten för två spelare. Andra spelvarianter (Samarbete, Två-mot-två, Alla-mot-alla, Arv…) kommer snart att vara tillgängliga.

Välj därefter format: Förkonstruerat, Drag, Konstruerat. Obs: om du spelar ensamvarianten kan du inte välja Konstruerat format.

FÖRKONSTRUERAT:
Vi rekommenderar detta format för dina första omgångar. Varje spelare väljer en av de fyra förkonstruerade lekarna. Om du spelar Ensamvarianten utgör korten från de tre återstående lekarns AI:ns lek. Du behöver bara en enda Starter Kit för Förkonstruerat format. Nedan finns listorna för de 4 Förkonstruerade lekarna.

  • LEK 1 : ANNIHILATION, BARON, BOOM!, BRUTE, CARAPACE, PARTISAN, REVENANT, TROLL
  • LEK 2 : ABOMINATION, ALPHA, COMBUSTION, LIEUTENANT, MICROCTOPUS, OGRE, SCRIBE, SHAMAN
  • LEK 3 : BRIGAND, DISCIPLE, GNOME, GRRR, MARTYR, METEORITE, PARASITE, VORTEX
  • LEK 4 : ABERRATION, ASSASSIN, CARNIVORE, CYCLONE, MACHINE, MUTANT, REPTILE, ZOMBIE

DRAG:
Vi rekommenderar Dragformatet efter att ni har provspelat alla förkonstruerade lekar. I detta format väljer spelarna kort från en gemensam lek för att bygga sin hand av 8 unika kort. Blanda alla korten till en draglek. Vänd sedan upp de fyra översta korten från den leken. Spelare A väljer först ett kort från de 4 tillgängliga. Spelare B väljer sedan 2 av de 3 återstående korten. Spelare A tar sedan det kvarvarande kortet. Upprepa proceduren men denna gång väljer spelare B första kortet. Upprepa tills varje spelare har 8 kort. Ni behöver bara en enda Starter Kit för Dragformatet.

KONSTRUERAT:
Det konstruerade formatet är lämpligt för experter som fullständigt behärskar spelets mekanismer och samverkan mellan specialförmågorna. Före spelets början bygger spelarna varsin egen lek genom att välja 10 kort från alla tillgängliga. Spelare A vänder först upp sina 10 kort, och spelare B väljer ett kort som ska tas ur leken. Därefter vänder spelare B upp sina 10 kort, och spelare A väljer två kort som ska tas bort. Sist tar spelare B bort ett andra kort ur A:s lek. Efter att två kort har tagits bort från varje lek, har spelarna en lek med 8 kort var. Kort som tas bort är otillgängliga under hela spelets varaktighet. Varje spelare behöver ett Starter Kit för det Konstruerade formatet.

Spelarna blandar sina egna kort och tar upp dem på hand. De placerar sedan sitt “Bastion” kort längst till vänster i handen. Singla slant om vem som är första spelare. Denna påbörjar sin första speltur med endast 6 Mana.

Spelförlopp

Spelarna turas om. En tur består av 3 faser:

Fas 1 – Manapåfyllning:

Spelaren får lika mycket Mana som antalet kort på hand (inklusive “Bastion/Fort”). Mana används för att betala kostnaden för kort. Spelaren kan använda den under fas 2 och 3 för att spela varelser och Incantations.

Fas 2 – Frammaning

Spelaren kan spendera Mana för att spela kort från hand. En spelare kan bara spela de fyra korten längst till vänster i handen (ignorera “Bastion/Fort” kortet).

Kortets Manakostnad anges i övre vänstra hörnet. Mana som inte använts under en tur förloras. En spelare får inte använda mer Mana än den som erhölls under föregående fas 1.

Spelområdet består av två vägar. När ett kort spelas ut, väljer spelaren i vilken väg det ska läggas.

Spelare frammanar bara varelser i sitt respektive Rike: spelare A lägger sina kort till vänster om broarna och spelare B lägger sina kort till höger om broarna. Det finns ingen begränsning av antalet kort i en väg. En frammanad varelse läggs från spelarens hand i spelområdet, uppvänt, i valfri väg, bakom andra varelser redan i spel. Kortet ligger kvar i spel så länge det inte är förstört.

Fas 3 – Angrepp:

En varelse har Livspoäng och Attackstyrka.

En varelse kan inte anfalla samma runda den kommit i spel. Varje varelse som en spelare kontrollerar orsakar sin Attackstyrka på en motståndarvarelse. Anfallande varelser aktiveras automatiskt i förutbestämd ordning: först övre vägen, från varelsen längst bort till varelsen närmast bron; därefter den nedre vägen, från varelsen längst bort till varelsen närmast bron.

När en varelse lider sammanlagd skada lika med eller överstigande dess Livspoäng, förgörs varelsen. Den lider hela skadan från anfallet och återvänder till ägarens hand, längst till höger.

Därefter, flytta alla varelser på vägen närmare bron så luckan sluts. Varelser som blivit anfallna anfaller inte, och de som överlevde läker sin Livspoäng i slutet av turen.

Under angreppet orsakar en varelse sin Attackstyrka på den närmaste motståndarvarelsen på samma väg. Om inga motståndarvarelser kan anfallas, tilldelar varelsen sin skada direkt på motståndarens “Bastion/Fort”.

När en “Bastion/Fort” tar skada, flytta kortet så många steg till höger i spelarens hand som varelsen gör skada.

När en “Bastion” når platsen längst till höger i spelarens hand, förstörs den: vänd kortet till “Fort”-sidan och flytta det längst till vänster i spelarens hand. Överskjutande skada på “Bastion” flyttas inte till “Fort”. När ett “Fort” når platsen längst till höger i spelarens hand, förlorar spelaren spelet.

Spelets slut

Spelet tar slut så snart ett “Fort” når platsen längst till höger i en spelares hand. Motståndaren vinner då spelet.

Korttyper

Varelser läggs i spel och stannar där tills de förgjorts.

En Incantation kan spelas under den egna turen, i frammaningsfasen och i angreppsfasen. En Incantation kan läggas på valfri varelse. Effekten av en Incantation sker omedelbart efter att kortet spelats ut. Placera sedan kortet längst till höger i ägarens hand.

Specialförmågor

Dessa symboler representerar specialförmågor som vissa varelser har. Dessa specialförmågor gäller endast när varelsen är i spel.

Splash : Orsakar skada både på målet OCH på varelsen i samma position på vägen bredvid.

Perforation : Orsakar skada både på målet OCH på varelsen bakom på samma väg (inte på Bastion/Fort)

Rage : Kan anfalla motståndarvarelser (inte Bastion/Fort) samma runda den kommer i spel.

Protection : Minskar till 0 första skadekällan mot denna varelse varje tur.

Indestructible : Påverkas inte av effekter eller skada från Incantation-kort.

Berserk : Varje gång denna varelse anfaller och förgör en motståndarvarelse, anfaller den igen.

Sprint : Varje gång denna varelse anfaller, flytta den tills den är närmast bron. För detta anfall orsakar den +x skada, där x är antalet varelser den hoppade över.

Aura: Aura hör alltid samman med en annan specialförmåga. Intilliggande varelser i samma rad påverkas av denna specialförmåga. Varelsen som har aura påverkas inte själv av denna specialförmåga.

Ensamvariant – Snabbspel

Ensamvarianten låter dig spela Clash of Decks ensam, genom Snabbspel eller Specialspel. Använd alla regler från grundspelet. Om reglerna från varianten motsäger grundreglerna, använd alltid variantreglerna. AI syftar på den Artificiella Intelligens du möter i denna variant.

Uppställning:

Du får ett “Bastion/Fort” kort. Lägg de två “Bridge” korten i spelytan.

Blanda 32 kort i en draghög.

Vänd sedan upp de 4 översta korten i draghögen. Välj ett kort av de 4 tillgängliga. AI:n får de 3 återstående korten. Upprepa detta tills du har 8 kort och AI:n har 24.

Blanda dina 8 kort och med “Bastion” kortet längst till vänster på hand.

Blanda AI:ns 24 kort i en nedvänd lek. Lägg ett “Bastion” kort i botten av denna lek. Du börjar spelet. Till din första tur får du 6 mana.

Spelordning:

Din tur spelas enligt reglerna i grundspelet. Efter din tur är det AI:ns tur.

Fas 1: Manaåfyllning

AI:n får en fast och en varierande mängd Mana. För Snabbspel är den fasta mängden 6 och den varierande +1 Mana för varje varelse du har i spel.

Fas 2: Frammaning

Vänd upp översta kortet i AI:ns lek och lägg det i AI:ns Rike, på den övre vägen, bakom varelser redan i spel.

Om sammanlagda värdet av kort som frammanats denna runda är mindre än AI:ns mängd Mana, vänd upp nästa varelse i AI:ns lek och lägg den i AI:ns rike, på den nedre vägen, bakom varelser redan i spel.

Fortsätt frammana kort och lägg dem omväxlande på övre och nedre vägen tills det sammanlagda värdet av AI:ns frammanade varelser är lika med eller högre än dess tillgängliga Mana.

Om AI:n vänder upp ett Incantationkort, träffar detta varelsen närmast “Bridge” på vägen. Om det inte finns något mål har Incantationkortet ingen effekt och slängs i AI:ns slänghög. AI:n använder inte Mana på en Incantation som inte har något mål. AI:ns slänghög är bredvid dess draghög och består av dess förgjorda varelser och förbrukade Incantations.

Fas 3 – Angrepp:

När en AI-varelse förgörs eller när en Incantation spelas, lägg kortet i AI:ns slänghög. När AI:n lider skada från en attack av en av dina varelser, ta lika många kort som skadan från toppen av dess lek och lägg dessa kort uppvända i dess slänghög.

När AI-leken är tom och dess “Bastion” kort är synligt, vänd det till “Fort” sidan. Blanda därefter alla kort från AI:ns slänghög till en ny lek och lägg den ovanpå dess “Fort” kort.

Spelets slut och vinstvillkor:

Spelet tar slut när en av dessa situationer inträffar. Om ditt “Fort” kort når platsen längst till höger i din hand, vinner AI:n omedelbart spelet. Du förlorar.

Om AI-leken är tom och dess “Fort” kort är synligt, spelar AI:n en sista tur. Om du överlever den sista turen, vinner du spelet.

Ensamvariant – Anpassat spel

Anpassa AI:ns svårighetsgrad och försök nå nivå 5! Innan du spelar Anpassade spel, rekommenderar vi att du övar med ett par Snabbspel för att lära dig och utforska reglerna och egenheterna i Clash of Decks ensamvariant.

1 / Efter drag, välj en svårighetsgrad:

Lätt: 1 svårighetspoäng

Medel: 2 svårighetspoäng

Svår: 3 svårighetspoäng

Heroisk: 4 svårighetspoäng

Mytisk: 5 svårighetspoäng

2 / Därefter, anpassa AI:n efter den valda svårighetsgraden:

Avgör den varierande Mana-mängden för AI:ns Manapåfyllningsfas:

+1 Mana för varje varelse du har i spel (+0 svårighetspoäng)

+2 Mana för varje varelse du har i spel (+2 svårighetspoäng)

Avgör den fasta mängden Mana under AI:ns Manapåfyllningsfas:

6 (+0 svårighetspoäng)

7 (+1 svårighetspoäng)

8 (+2 svårighetspoäng)

9 (+3 svårighetspoäng)

10 (+4 svårighetspoäng)

Avgör första spelare:

Spelaren (+0 svårighetspoäng)

AI:n (+0 svårighetspoäng)

Avgör AI:ns tålighet:

Utan “Bastion”, AI:n börjar spelet direkt med “Fort” (-1 svårighetspoäng)

Med en “Bastion” (+0 svårighetspoäng)

Avgör AI:ns motstånd:

Dina anfall på AI:ns lek orsakar så mycket skada som dina varelsers attackvärde (+0 svårighetspoäng)

Dina anfall på AI:ns lek minskar med 1 skada (+0 svårighetspoäng)

Bestäm en unik specialförmåga för AI:ns alla varelser:

None (+0 svårighetspoäng)

Splash (+1 svårighetspoäng)

Perforation (+1 svårighetspoäng)

Rage (+1 svårighetspoäng)

Protection (+1 svårighetspoäng)

Berserk (+1 svårighetspoäng)

3 / Så, spela!

Har du regelfrågor eller förslag? Kontakta oss på info@grammesedition.fr

Frågor och svar – Allmänt

Kan jag spela Clash of Decks med ett enda Starter Kit? Du behöver bara ett Starter Kit för att spela ensamvarianten eller en duell (Dragformat). För att spela duell (Konstruerat format), behöver varje spelare ha sitt eget Starter Kit.

Om en varelse som var närmare bron blev förgjord, måste jag flytta återstående varelser närmare bron eller ska de stanna kvar till slutet av turen? När en varelse förgörs (och därför läggs tillbaka längst till höger i ägarens hand), ska alla andra varelser genast flyttas mot bron för att sluta luckan.

Är det möjligt att inte frammana någon varelse under frammaningsfasen? Ja, det går bra att inte frammana någonting, avsiktligt eller på grund av brist på Mana.

Får jag spela ut alla kort på hand (med undantag för Bastion/Fort kortet? Nej, du måste behålla minst ett. Om det enda kortet du har kvar på hand är Bastion/Fort kortet, befinner det sig längst till höger i din hand och du förlorar därför spelet.

Med tanke på att jag bara kan spela de 4 korten längst till vänster i min hand (bortsett från Bastion/Fort kortet), är dessa desamma 4 kort under hela Frammaningsfasen, eller får jag genom att spela ett kort tillgång till nästa kort? Under sin Frammaningsfas, när en spelare lägger ut ett kort i spel från hand, blir genast det 5:e kortet från vänster det 4:e kortet från vänster. Kortet kan nu spelas ut under denna Frammaningsfas eller en kommande Frammaningsfas.

Kan kort spelas ut mellan kort som redan ligger i spel på samma väg? Nej, när ett kort spelas ut på en väg ska det läggas bakom kortet längst från bron.

Om en attack orsakar mer skada än en varelses Livspoäng, tilldelas överskjutande skada nästa varelse på samma väg eller Bastion/Fort? Nej, överskjutande skada försvinner. Det är därför möjligt att motstå ett starkt anfall med en varelse som bara har ett fåtal Livspoäng.

När jag spelar ut kort till vänster om mitt Bastion/Fort kort, flyttar det automatiskt till vänster. Sedan, när förgjorda varelser tas upp på hand, flyttar det till höger. Så detta system fungerar som läkning? Ja, absolut!

Så ju fler varelser jag har i spel, desto färre Livspoäng och Mana har jag? Exakt, detta system låter maktbalansen mellan spelarna justeras löpande.

Om en attack orsakar mer skada till Bastionen än dess återstående Livspoäng, tilldelas överskjutande skada till Fortet? Nej, överskjutande skada till Bastionen överförs inte till Fortet.

När kan ett Incantation-kort spelas? Incantation-kort kan spelas när som helst under Frammanings- och Angreppsfasen. En målvarelse ska oftast utses när en Incantation spelas. Incantation-kortet måste visas upp när det spelas ut, och läggs tillbaka på platsen längst till höger i ägarens hand så snart dess effekt utförts.

Kan ett Incantation-kort spelas ut mer än en gång under samma tur? Om du har färre än 5 kort på hand (inklusive Bastion/Fort), så är det möjligt att spela Incantation-kort mer än en gång under en tur (så länge Mana räcker).

Följer Incantation-kort samma regler som varelser, som ju bara kan orsaka skada turen efter att de spelats ut? Nej, en Incantations effekt inträffar omedelbart.

Är specialförmågor obligatoriska? Ja, specialförmågor gäller automatiskt och systematiskt. Om de kan gälla, måste de gälla.

När flera varelser förgörs samtidigt av Splash eller Perforation, i vilken ordning återställs de till ägarens hand? Kortens ägare bestämmer i vilken ordning de läggs längst till höger på hand.

Frågor och svar – Specialförmågor

Om en varelse med specialförmågan Perforation eller Splash anfaller en varelse med förmågan Protection, aktiveras Perforation eller Splash? Ja. Bara skadan som direkt träffar varelsen med specialförmågan Protection absorberas.

En varelse träffas av en attack från en fientlig varelse med specialförmågan Perforation. Om det inte finns någon varelse bakom den anfallna, orsakar Perforation skada på ägarens Bastion/Fort? Nej, Perforation oraskar bara skada på varelser (aldrig på Bastion/Fort).

Om en varelse har specialförmågorna Splash OCH Perforation, aktiveras Perforation även på varelsen bakom den som träffades av Splash? Nej, Perforation skadar bara varelsen bakom den varelse som träffades av attacken, på samma väg.

Om det inte finns någon varelse på en väg och min varelse attackerar motståndarens Bastion/Fort, aktiveras Splash eller Perforation? Nej, specialförmågorna Splash och Perforation aktiveras bara mot varelser, aldrig mot Bastion/Fort.

Tillåter specialförmågan Rage en varelse att attackera Bastion/Fort samma tur den kommer i spel? Nej, specialförmågan Rage låter bara varelser attackera fientliga varelser (aldrig Bastion/Fort) samma tur den kommer i spel.

Can en varelse med specialförmågan Indestructible vara målet för en Incantation? Ja, Även om den inte lider skada eller effekt, kan en varelse med specialförmågan Indestructible vara målet för ett Incantation-kort.

Om en varelse med specialförmågan Sprint inte är varelsen närmast bron, utför den två attacker i en tur: en med hoppet, sedan ytterligare en när det blir dess tur igen på vägen? Nej, en varelse med specialförmågan Sprint anfaller bara en gång per tur.

När försvinner attackbonusen från specialförmågan Sprint? Attackbonusen från specialförmågan Sprint förblir aktiv till slutet av Angreppsfasen.

När en varelse med specialförmågan Berserk förgör en varelse och det inte finns några fieltliga varelser på dess väg, attackerar den motståndarens Bastion/Fort? Ja, när en varelse med specialförmågan Berserk förgör den sista fientliga varelsen på en väg, kan den anfalla igen och kommer därför att attackera motståndarens Bastion/Fort (undantaget om varelsen kom i spel denna tur och fick attackera tack vare specialförmågan Rage).

Kan en varelse med specialförmågan Berserk attackera igen när den förstör Bastionen? Nej, specialförmågan Berserk aktiveras bara när en varelse förgörs. Bastionen är inte en varelse.

Hur länge kan en grannvarelse dra nytta av en specialförmåga skänkt av en Aura? Grannvarelsen drar nytta så länge varelsen med Aura är i spel. Så snart den varelsen flyttas eller lämnar spel (och återvänder till sin ägares hand), så förlorar grannvarelsen effekten som skänkts av Auran.

Drar varelsen med specialförmågan Aura själv nytta av specialförmågan? Nej, varelsen själv har inte specialförmågan. Bara dess två potentiella grannvarelser gör det.

Translation : Patrik Ståhl, Olle Lyberg

2 Comments

  1. (Aura rule should be changed)

    Formuleringen om hur ”aura” fungerar är missvisande. Bara angränsande varelser påverkas, inte alla i samma rad.

    • Informationen finns i vanliga frågor och svar: “Drar varelsen med specialförmågan Aura själv nytta av specialförmågan? Nej, varelsen själv har inte specialförmågan. Bara dess två potentiella grannvarelser gör det.”