Rules of the game in Slovenian – Pravila igre

Uvod

Ste preživeli Lord-Čarovnik iz Arhipelaga Erret. Ozemlje, kjer je na stotine otokov povezanih med seboj z ogromnimi mostovi. Mostovi so nekoč dajali Arhipelagu veličino in blaginjo, ter omogočali cvetočo trgovino med njegovimi otoki. Bogastvo Arhipelaga, katero se je prenašalo le preko teh mostov, je vsakemu prebivalcu ponujalo udobno življenje in svobodo oskrbe. Toda danes so prenaseljenost, izčrpavanje naravnih virov in slep pohlep Lord-Čarovnikov ustvarili uničujoče neravnovesje v Arhipelagu Erret. Ne mine dan, da se zemlja ne bi razprla in morja zajela najbolj krhke otoke. Lord-Čarovniki se zdaj borijo za nadzor nad zgornjimi in varnejšimi otoki Arhipelaga. Če želite preživeti v teh sovražnih deželah, morate prečkati mostove in se boriti z drugimi Lorde-Čarovniki, ki bodo terjali svojo zemljo.

Začete

Vsak igralec prejme “Bastion/Fort” karto. Postavite 2 “Bridge” karti na igralno površino.

Pred začetkov nove igre Clash of Decks, izberite obliko in način, katerega želite igrati.

Najprej izberite način: Samostojni način, če želite igrati z enim igralcem ali Dvojni način, če želite igrati z dvema igralcema. Dodatni načini igranja (Sodelovanje, 2v2, Odprto za vse, Zapuščina, …) bodo kmalu na voljo.

Nato izberite obliko igre: Pred-konstruiran, Osnutek, Konstruiran.
Opomba: če igrate Samostojni način, ne morete izbrati Konstruirani obliko.

PRED-KONSTRUIRAN:
To obliko priporočamo za vaše prve igre. Vsak igralec izbere en komplet, izmed štirih pred-konstruiranih kompletov. Če igrate v Samostojnem načinu, karte ostalih treh kompletov tvorijo AI komplet. Za to obliko potrebujete samo en izvod Starter Kit. Spodaj je seznam 4 Pred-konstruiranih kompletov:

  • DECK 1 : ANNIHILATION, BARON, BOOM!, BRUTE, CARAPACE, PARTISAN, REVENANT, TROLL
  • DECK 2 : ABOMINATION, ALPHA, COMBUSTION, LIEUTENANT, MICROCTOPUS, OGRE, SCRIBE, SHAMAN
  • DECK 3 : BRIGAND, DISCIPLE, GNOME, GRRR, MARTYR, METEORITE, PARASITE, VORTEX
  • DECK 4 : ABERRATION, ASSASSIN, CARNIVORE, CYCLONE, MACHINE, MUTANT, REPTILE, ZOMBIE

OSNUTEK:
To obliko priporočamo potem, ko preizkusite vse pre-konstruirane komplete. Pri tej obliki igralci izberejo karte iz deljenega kompleta, da si v roki izgradijo komplet 8 izbranih kart. Premešajte vse karte v en kupček kart. Nato iz kupčka razkrijte štiri vrhnje karte. Igralec A prvi izbere karto izmed teh 4. Igralec B nato izbere 2, izmed preostalih 3. Igralec A nato vzame preostalo karto. Ponovite postopek, toda tokrat igralec B izbere prvi. Postopek ponovite tolikokrat, da ima vsak igralec 8 kart. Za to obliko potrebujete samo en izvod Starter Kit.

KONSTRUIRAN:
Ta oblika je namenjena naprednim igralcem, ki so do popolnosti osvojili mehaniko igre in sinergijo posebnih sposobnosti. Pred začetkom igre, si igralci izgradijo lasten komplet 10 kart, izmed vseh kart na voljo. Igralec A prvi razkrije vseh 10 kart iz svojega kompleta, obrnjene navzgor, in igralec B odstrani eno karto iz tega kompleta za čas trajanja igre. Nato igralec B razkrije svoj komplet 10 kart in igralec A odstrani eno karto za čas trajanja igre. Nato igralec A odstrani drugo karto, izmed preostalih 9, iz kompleta igralca B, za čas trajanja igre. Nazadnje, igralec B odstrani drugo karto, izmed preostalih 9 kart, kompleta igralca A, za čas trajanja igre. Po tem, ko sta bili dve karti odstranjeni iz vsakega kompleta, si vsak igralec lasti 8 kart. Za to obliko, vsak igralec potrebuje svoj izvod Starter Kit.

Vsak igralec premeša komplet kart, katere drži v roki. Nato prestavi “Bastion” karto, skrajno levo v svojem kompletu. Vrzite kovanec, da določite, kateri igralec začne igro. V prvem krogu, začne igro samo s 6 Manami.

Igranje

Igralci igrajo en za drugim. Krog je sestavljen iz 3 faz:

1. faza – Regeneracija Mane

Igralec pridobi toliko Man, kolikor ima kart v roki (vključno z “Bastion/Fort” karto). Mana se uporablja za plačilo stroškov kart. Igralec jih lahko uporablja med 2. fazi.

2. faza – Priklic

Igralec lahko porabi Mane pridobljene med 1. fazo, za igranje s kartami iz roke. Igrale lahko igra samo s 4 skrajno levimi kartami v roki (brez upoštevanja “Bastion/Fort” karte).

Strošek Mana vrednosti kartice je razviden iz zgornjega levega kota. Mana, katera ni porabljena v krogu, je izgubljena. Igralec ne more porabiti več Man, kolikor jih pridobi med 1. fazo.

Igralna površina vsebuje dva pasova. Med igranjem karte, igralec izbere, na kateri pas jo bo postavil.

Igralci prikličejo bitja samo v lastnem Kraljestvu: igralec A postavi svojo karto levo od “Bridge” kart in igralec B postavi svojo karto desno od “Bridge” kart. Število kart na pasu ni omejeno. Priklicano bitje se postavi iz igralčeve roke na igralno površino, obrnjeno navzgor, na pas po njegovi izbiri, za drugimi bitji, ki so že v igri. Kata ostane v igri, dokler ni uničena.

3. faza – Napad

Bitja imajo Točke Zdravja in Vrednost Napada.

Bitje ne more napasti v krogu, v katerega vstopa. Vsako bitje, katerega igralec nadzoruje, zada svoje Vrednosti Napada, nasprotno ležečemu bitju. Bitja se samostojno aktivirajo, po vnaprej določenem redu: najprej zgornji pas, od bitja, ki je najbolj oddaljen od bitja, ki je najbližje “Bridge”; nato spodnji pas, od bitja, ki je najbolj oddaljen od bitja, ki je najbližje “Bridge”.

Ko bitje utrpi vsaj toliko škode, kolikor ima Točk Zdravja, je bitje uničeno. Utrpi celotno škodo napada in karta se vrne lastniku v roke, skrajno desno v kompletu.

Nato prestavite vse karte na pasu bližje “Bridge”, da se zapolnijo vrzeli. Bitja ob koncu kroga obnovijo svoje Točke Zdravja.

Med napadom, bitje zada svoje Vrednosti Napada nasprotnemu, najbližje ležečemu bitju, na istem pasu. Če nobenega nasproti ležečega bitja ni mogoče napasti, bitje zada škodo direktno nasprotnikovem “Bastion/Fort”.

Ko “Bastion/Forte” utrpi škodo, ga prestavite za toliko mest desno, v igralčevi roki.

Ko “Bastion” doseže skrajno desno mesto v igralčevi roki, je uničen: obrnite ga na “Fort” stran in ga prestavite skrajno levo v igralčevi roki. Prekomerna škoda zadana “Bastion” se ne prenese na “Fort”. Ko “Fort” doseže skrajno desno mesto v igralčevi roki, igralec izgubi igro.

Konec igre

Igra se konča, ko “Fort” karta doseže skrajno desno mesto v igralčevi roki. Igralčev nasprotnik zmaga igro.

Pripomoček za igro

Bitja so postavljena v igro in ostanejo v njej, dokler niso uničena.

Karta “Incantation” se lahko uporablja, ko je igralec na vrsti, med fazo Priklica in fazo Napada. “Incantation” lahko cilja katero koli bitje. Učinek “Incantation” se pozna takoj, ko se karto uveljavi. Nato postavite karto “Incantation”, skrajno desno, v roke lastnika.

Seznam posebnih sposobnosti

Te ikone predstavljajo posebne sposobnosti nekaterih bitij. Te posebne sposobnosti se upoštevajo zgolj, ko je bitje v igri.

Splash : Zada škodo obema, tako izbranemu bitju, KOT bitju na istem mestu na sosednjem pasu.

Perforation : Zada škodo obema, tako izbranemu bitju, KOT bitju za njim na istem pasu (ne “Bastion/Fort”).

Rage : Lahko napade nasproti ležeče bitje (ne “Bastion/Forte”) v krogu, ko vstopi v igro.

Protection : Zmanjša na 0, škodo iz prvega napada, ki cilja na to bitje, vsak krog.

Indestructible : Ne utrpi učinkov ali škode karte “Incantation”.

Berserk : Vsakokrat, ko to bitje napade in uniči nasproti ležeče bitje, napade znova.

Sprint : Vsakokrat, ko to bitje napade, ga premaknite, dokler ni najbližje bitje “Bridge”. Za ta napada, zada + x škodo, kjer je x enak številu bitij, katere je premaknilo.

Aura : Sosednje bitje ima korist te posebne sposobnosti.

Samostojni način – Hitra igra

Samostojni način vam omogoča, da igrate Clash of Decks sami, preko hitre igre ali igre po meri. Uporabite vsa pravila osnovne igre. Če si pravila osnovne igre in pravila samostojnega načina nasprotujejo, vedno uporabite pravila samostojnega načina. AI se nanaša na umetno inteligenco, s katero se boste soočili v tem načinu.

Nastavitve:

Prejmete kartico “Bastion/Fort”.

Postavite 2 “Bridge” karti v igralno območje in premešajte 32 kart v kupček.

Nato obrnite vrhnje 4 karte iz kupčka. Med 4 razpoložljivimi izberite svojo karto. AI dobi preostale 3 karte. Ponavljajte postopek, dokler vi ne zberete 8 kart, AI pa 24.

Premešajte svojih 8 kart in položite svojo “Bastion” kartico na skrajno levo mesto v roki.

Nato premešajte 24 kartic AI in kupček obrnite navzdol. Čisto na dno kupčka umestite “Bastion” kartico. Vi začnete igro. V prvem krogu pridobite samo 6 Man.

Igranje:

Poteze vaše igre, so popolnoma enake kot v pravilih osnovne igre. Ko zaključite krog, je na vrsti AI:

1. faza – Regeneracija Mane

AI dobi določeno količino Man in variabilno količino Mane. Pri Hitrem igranju je določena količina 6, variabilna količina pa +1 Mana za vsako bitje, ki ga imate v igri.

2. faza – Priklic

Razkrijte zgornjo karto iz AI kupčka in jo postavite v AI Kraljestvo, na zgornji pas, za bitji, ki so že v igri.

Če skupna vrednost kart, priklicanih v tem krogu ni enaka ali ne presega skupnega zneska AI Man, razkrijte naslednjo karto AI kupčka. Nato jo postavite v AI Kraljestvo, na spodnji pas, za bitji, ki so že v igri.

Nadaljujte s klicanjem kart, izmenično med zgornjim in spodnjim pasom, dokler vrednost kart, ki jih prikliče AI, ni enaka ali presega njegove razpoložljive Mane.

Če AI razkrije “Incantation” karto, ta sistematično cilja na bitje, ki je najbližje “Bridge” na pasu. Če ni cilja, “Incantation” karta nima učinka in se odloži na kupček AI odloženih kart. AI ne porabi Mane za “Incantation” karto, ki nima cilja. Kup AI odloženih kart, se nahaja poleg igralnega kupčka in ga sestavljajo karte njegovih uničenih bitij in uporabljenih “Incantation” kart.

3. faza – Napad

Ko je bitje AI uničeno ali ko se odigra “Incantation”, postavite karto na kup odloženih AI kart. Ko AI utrpi napad enega od vaših bitij, preložite toliko kart iz njegovega kupčka, kolikor je bila vrednost povzročene škode, in jih postavite obrnjene navzgor na svoj kup odloženih kart.

Ko je AI kupček prazen in je vidna njegova “Bastion” karta, jo obrnite na “Fort” stran. Nato premešajte vse karte iz AI kupa odloženih kart v nov kupček in ga položite na njegovo “Fort” kartico.

Konec igre in pogoji za zmago:

Igra se konča, ko se zgodi ena od dveh situacij. Če vaša “Fort” karta doseže skrajno desno mesto v vaši roki, AI takoj zmaga igro. Vi izgubite.

Če je kupček AI kart prazen in je njegova “Fort” karta vidna, AI odigra še zadnji krog. Če preživite zadnji krog, je zmaga vaša.

Samostojni način – Igra po meri

Natančno prilagodite težavnostno stopnjo AI in poskusite doseči 5. stopnjo! Pred igranjem Iger po meri, vam priporočamo, da povadite nekaj Hitrih iger, da se naučite in odkrijete pravila ter posebnosti Samostojnega načina igre Clash of Decks’s.

1 / Po pripravi osnutka, izberite težavnostno stopnjo:

Preprosto: 1 težavnostna točka

Srednje: 2 težavnostni točki

Težko: 3 težavnostne točke

Junaško: 4 težavnostne točke

Mitsko: 5 težavnostnih točk

2 / Nato prilagodite AI, glede na izbrano težavnostno stopnjo:

Določite različno količino Mane, med fazo Regeneracije Mane AI:

+1 Mana za vsako bitje, ki ga imate v igri (+0 težavnostne točke).

+2 Mani za vsako bitje, ki ga imate v igri (+2 težavnostni točki).

Določite fiksno količino Mane, med fazo Regeneracije Mane AI:

6 (+0 težavnostne točke)

7 (+1 težavnostna točka)

8 (+2 težavnostni točki)

9 (+3 težavnostne točke)

10 (+4 težavnostne točke)

Določite prvega igralca:

Igralec (+0 težavnostne točke)

AI (+1 težavnostna točka)

Določite vzdržljivost AI:

Brez “Bastion”, AI začne igro neposredno s “Fort” (-1 težavnostna točka)

Z “Bastion” (+0 težavnostne točke)

Določite odpornost AI:

Vaši napadi na AI karte, povzročijo toliko škode, kot so vrednosti napada vaših bitij (+0 težavnostne točke)

Vaši napadi na AI karte, se zmanjšajo na 1 škodo (+2 težavnostni točki)

Določite edinstveno posebno sposobnost, ki jo pridobijo vsa bitja z umetno inteligenco:

Brez (+0 težavnostne točke)

Splash (+1 težavnostna točka)

Perforation (+1 težavnostna točka)

Rage (+1 težavnostna točka)

Protection (+1 težavnostna točka)

Berserk (+1 težavnostna točka)

3 / Sedaj igrajte!

Imate vprašanja glede pravil ali predloge? Pišite nam na info@grammesedition.fr

FAQ – General

Ali lahko igram Clash of Decks’s z enim samim Starter Kit? Za igranje Samostojnega načina ali Dvoboja (Osnutek oblika) potrebujete samo en izvod Starter Kit. Za igranje Dvoboja (Konstruirana oblika) mora vsak igralec imeti kopijo Starter Kit.

Če je bilo bitje, katero je bilo bližje mostu, uničeno, ali moram preostala bitja premakniti bližje mostu ali naj ostanejo tam, kjer so, do konca kroga? Ko je bitje uničeno (in tako prestavljeno nazaj na skrajno desno mesto v roki lastnika), je treba vsa druga bitja takoj premakniti proti mostu, da zapolnijo prostor.

Ali je mogoče, da med fazo Priklica, ne prikličem nobeno bitje? Da, možno je, da se ničesar ne prikliče. Ali po izbiri ali zaradi pomanjkanja Mane.

Ali lahko igram na vse karte v roki (z izjemo Bastion/Fort karte)? Ne, vsaj eno karto morate obdržati. Če je v roki edina karta Bastion/Fort, postane skrajno desna karta in zato izgubite igro.

Glede na to, da lahko igram samo s 4 skrajno levimi kartami v roki (ne upoštevajoč Bastion/Fort karte), ali so to iste 4 karte za celotno fazo Priklica, ali mi z igranjem karte, takoj omogočen dostop do naslednje? Med fazo Priklica, ko igralec vzame karto iz svoje roke, njegova 5. leva karta, takoj postane njegova 4. leva karta. Sedaj lahko igra s to karto v tej ali prihodnji fazi Priklica.

Ali so lahko karte, ki vstopajo v igro, postavljene med karte, ki so že v igri na istem pasu? Ne, ko karta vstopi v igro na pas, jo je treba postaviti za kartico, ki je najbolj oddaljena od mostu.

Če napad povzroči škodo, ki presega Točke Zdravja bitja, ali se presežena škoda prenese naslednjemu bitju na istem pasu ali Bastion/Fort? Ne, presežena škoda je izgubljena. Zato je možno izvesti napad visoke vrednosti, z bitjem, ki ima le nekaj Točk Zdravja.

Ko igram karte na levi strani mojega Bastion/Fort, se samodejno premikajo v levo. Potem, ko se uničena bitja vrnejo v roko, se postavijo na desno. Torej ta sistem deluje kot zdravljenje? Vsekakor!

Več, ko imam bitij v igri, manj Točk Zdravja in Mane imam? Točno ta sistem, omogoča ravnovesju moči med igralci, da se nenehno prilagaja.

Če napad povzroči škodo Bastion-u in presega njegove Točke Zdravja, ali je Fort-u dodeljena presežena škoda? Ne, presežena škoda, zadana Bastion-u, se ne prenese na Fort.

Kdaj se lahko igra “Incantation” karta? “Incantation” lahko igrate kadar koli med fazo Priklica in Napada. Običajno mora biti določeno ciljno bitje, ko se igra “Incantation”. “Incantation” karto je treba ob igranju razkriti in jo vrniti na skrajno desno mesto lastnikove roke takoj, ko je njen učinek sproščen.

Ali se lahko “Incantation” karta igra več kot enkrat v enem krogu? Če imate v rokah 5 ali manj kart (vključno z Bastion/Fort), lahko v danem krogu večkrat igrate “Incantation” karto (dokler traja razpoložljiva Mana).

Ali za “Incantation” veljajo ista pravila kot za bitja, katera zadajo škodo šele po krogu, ko so igrana? Ne, učinki “Incantation” začnejo veljati takoj.

Ali so posebne sposobnosti obvezne? Da, posebne sposobnosti se samodejno in sistematično dodajajo. Če se lahko uporabijo, se morajo.

Ko je hkrati s Splash ali Perforation uničeno več bitij, v katerem vrstnem redu se vrnejo v roke lastniku? Lastnik teh kart si sam določi, v kakšnem vrstnem redu si jih bo vrnil na skrajno desno mesto svoje roke.

FAQ – Special abilities

Če bitje s posebno sposobnostjo Perforation ali Splash napade bitje s posebno sposobnostjo Protection, ali se Perforatio ali Splash sproži? Ja, se. Absorbira se samo škoda, ki je bitju povzročena direktno s posebno sposobnostjo Protection.

Bitje trpi zaradi napada nasprotnega bitja s posebno sposobnostjo Perforation. Če za napadenim bitjem ni nobenega bitja, ali Perforation zada škodo Bastion/Fort? Ne, posebna sposobnost Perforation zada škodo samo bitjem (nikoli Bastion/Fort).

Če ima bitje tako sposobnosti Splash IN Perforation, ali se Perforation aktivira tudi na bitju za tistim, ki je utrpelo Splash? Ne, Perforation povzroča škodo samo bitju, ki stoji za bitjem, ki ga je napadel, na istem pasu.

Če na pasu ni bitja in moje bitje napade Bastion/Fort, ali se aktivira Splash ali Perforation? Ne, posebne sposobnosti Splash in Perforation se aktivirajo samo na bitjih, nikoli na Bastion/Fort.

Ali posebna sposobnost Rage dovoljuje bitju, da napade Bastion/Fort v krogu, ko vstopi v igro? Ne, posebna sposobnost Rage omogoča bitjem samo, da napadajo nasprotna bitja (nikoli Bastion/Fort) v krogu, ko vstopijo v igro.

Ali je lahko bitje s posebno sposobnostjo Indestructible napadeno z Incantation? Da. Tudi, če ne bo utrpel škode ali učinka, je bitje s posebno sposobnostjo Indestructible še vedno lahko tarča Incantation karte.

Če bitje s posebno sposobnostjo Sprint, ni najbližje bitje Bridge, ali izvede dva napada v krogu: enega s preskokom, nato drugega, ko je zopet na vrsti na pasu? Ne, bitje s posebno sposobnostjo Sprint napade samo enkrat.

Kdaj izgine bonus za napad, ki ga podeli posebna sposobnost Sprinta? Bonus za napad, ki ga podeli posebna sposobnost Sprint, ostane aktiven do konca faze Napad.

Ko bitje s posebno sposobnostjo Berserk, uniči bitje in na njegovem pasu ni nasprotujočih si bitij, ali napade Bastion/Fort? Da, ko bitje s posebno sposobnostjo Berserk uniči zadnje nasprotno bitje na pasu, lahko znova napade in bo, zato ciljalo na Bastion/Fort (razen, če je v krog vstopilo bitje in mu je bilo dovoljeno napasti zaradi posebne sposobnosti Rage).

Ali lahko bitje s posebno sposobnostjo Berserk znova napade, ko uniči Bastion? Ne, posebna sposobnost Berserka se sproži šele, ko je bitje uničeno. Bastion ni bitje.

Koliko časa ima sosednje bitje korist od posebne sposobnosti, ki jo daje Aura? Sosednje bitje ima korist, dokler je bitje z Aura v igri. Takoj, ko se to bitje premakne ali zapusti igro (in se vrne v roko lastnika), sosednje bitje izgubi učinek, ki ga daje Aura.

Ali ima bitje s posebno sposobnostjo Aura, korist od te posebne sposobnosti? Ne, samo bitje nima posebne sposobnosti. Samo dve potencialni sosednji bitji.