Rules of the game in Hebrew – ספר החוקים

הקדמה

ההוראות נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. המשחק אינו מיועד למגדר מסויים אתה הוא לורד-מכשף אחד השורדים מהארכיפלג, אראט. טריטוריה המורכבת ממאות איים אשר מחוברים יחדיו על ידי גשרים ענקיים. גשרים שסימלו בעבר שגשוג וגדולה ואפשרו מסחר ענף בין האיים. העושר שזרם בגשרים אלו הציע לכל תושב חיי נוחות ושלווה. ברם, היום צפיפות אוכלוסין נוראית, שיחקת של משאבי האזור ואטימות מוחלטת מצד הלורדים-מכשפים באזור יצרה אי יציבות קריטית בארכיפלג, אין יום בו האדמה רועדת והים סוער ועוטף את האיים החשופים ביותר. הלורדים מכשפים נלחמים כעת על שליטה באיים הבטוחים יותר, כדי לשרוד באיים אלו אתה חייב לחצות גשרים, להילחם באחרים ולכבוש את אדמתם!

הכנות

כל שחקן מקבל קלף “מבצר/מצודה”. הניחו את שני קלפי ה”גשר” במרכז איזור המשחק.

לפני תחילת משחק חדש של “קרב החפיסות”, בחר את התצורה והסגנון בהם תרצה לשחק.

ראשית, בחר סגנון משחק: סגנון סולו אם אתה רוצה לשחק כשחקן יחיד, או מצב דו-קרב אם אתה רוצה לשחק נגד שחקן נוסף. סגנונות משחק נוספים (תחרותי, שני שחקנים נגד שני שחקנים, כולם נגד כולם, נחלה…) יהיו זמינים בקרוב.

לאחר מכן, בחרו תצורה: בנוי מראש, גיוס, בנייה. שים לב: אם אתה משחק בסגנון סולו, אתה לא יכול לבחור בתצורה “בנייה”.

בנוי מראש: אנו ממליצים לבחור בתצורה זו במשחק הראשון שלך. כל שחקן בוחר אחת מארבע החפיסות הבנויות מראש. אם אתה משחק בסגנון סולו, הקלפים משלוש החפיסות הנותרות יוצרות את החפיסה של הבינה המלאכותית. אתה צריך רק עותק אחד של ערכה התחלתית בשביל התצורה הבנויה מראש. אלו הן הרשימות של ארבע החפיסות הבנויות מראש:

חפיסה 1: ANNIHILATION, BARON, BOOM!, BRUTE, CARAPACE, PARTISAN, REVENANT, TROLL

חפיסה 2: ABOMINATION, ALPHA, COMBUSTION, LIEUTENANT, MICROCTOPUS, OGRE, SCRIBE, SHAMAN

חפיסה 3: BRIGAND, DISCIPLE, GNOME, GRRR, MARTYR, METEORITE, PARASITE, VORTEX

חפיסה 4: ABERRATION, ASSASSIN, CARNIVORE, CYCLONE, MACHINE, MUTANT, REPTILE, ZOMBIE

גיוס: אנו ממליצים לבחור בתצורת הגיוס לאחר שניסית כל אחת מהחפיסות הבנויות מראש. בתצורה זו, השחקנים בוחרים קלפים מחפיסה משותפת בכדי לבנות את היד שלהם המורכבת משמונה קלפים ייחודיים. ערבב את כל הקלפים לחפיסה ממנה ישלפו את הקלפים. לאחר מכן, חשוף את ארבעת הקלפים העליונים בחפיסה זו. שחקן א’ בוחר ראשון קלף אחד מארבעת הקלפים הללו. שחקן ב’ בוחר שניים מהשלושה שנותרו. אז, שחקן א, לוקח את הקלף הנותר. חזור על תהליך זה, אך הפעם שחקן ב’ בוחר את הקלף הראשון. חזור על כך עד שלכל שחקן יש שמונה קלפים. אתה צריך רק העתק אחד של ערכה התחלתית בכדי לשחק בתצורה זו.

בנייה: תצורה זו מיועדת למומחים ששולטים בצורה מושלמת במנגנוני המשחק ובצירופי היכולות המיוחדות. לפני תחילת המשחק, השחקנים בונים את החפיסה שלהם על ידי בחירה של עשרה קלפים מכל הקלפים הזמינים. ראשית, שחקן א’ חושף את עשרת הקלפים מהחפיסה שלו, כלפי מעלה, ולאחר מכן שחקן ב’ בוחר קלף אחד אותו שחקן א’ יוציא מהחפיסה ולא יוכל להשתמש בו בזמן משחק זה. אז, שחקן ב’ חושף את עשרת הקלפים מהחפיסה שלו, ושחקן א’ בוחר קלף אחד בו שחקן ב’ לא יוכל לשחק בזמן משחק זה. אחר כך, שחקן א’ בוחר קלף שני מתשעת הקלפים שנותרו בחפיסה של שחקן ב’ שגם בו לא יוכל שחקן ב’ לשחק בזמן משחק זה. לבסוף, שחקן ב’ בוחר קלף שני מהחפיסה של שחקן א’ בו שחקן א’ לא יוכל לשחק בזמן משחק זה. לאחר ששני קלפים סולקו מכל אחת מהחפיסות, לכל שחקן יש חפיסה של שמונה קלפים. כל שחקן צריך העתק של ערכה התחלתית בשביל תצורה זו.

כל שחקן מערבב את קלפיו, אלה יהוו את היד שלו. לאחר מכן, הם מציבים את קלפי ה”מבצר” שברשותם במקום השמאלי ביותר בידם. הטילו מטבע על מנת לקבוע מי יהיה השחקן הראשון. בתורו הראשון, הוא יתחיל עם 6 מאנה בלבד.

מהלך המשחק

השחקנים מבצעים את תורם בזה אחר זה. בכל תור ישנם 3 שלבים.

שלב 1 – חידוש מאנה:

השחקן מקבל מאנה בכמות הזהה לכמות הקלפים בידו (כולל קלף ה”מבצר\מצודה”). בעזרת מאנה ניתן לשלם את עלות הקלפים. השחקן יכול להשתמש בה בשלב 2.

שלב 2 – זימון:

שחקן יכול בתורו לבזבז מאנה שצבר בשלב 1 בכדי לשחק קלפים מהיד שברשותו. שחקן יכול לשחק רק את ארבעת הקלפים השמאליים ביותר בידו (תוך התעלמות מקלף “מבצר\מצודה”).

עלות המאנה של קלף מצויינת בפינה השמאלית העליונה של הקלף. מאנה שלא נעשה בה שימוש בשלב זה אובדת ואינה ניתנת לשימוש חוזר. שחקן אינו יכול לבזבז יותר מאנה ממה שהוא קיבל בשלב 1.

איזור המשחק מורכב משני נתיבים, כאשר שחקן בוחר לשחק קלף עליו לבחור גם את הנתיב בו הקלף יונח.

שחקנים יכולים לזמן יצורים בממלכות הרלוונטיות להם: שחקן א’ מציב קלפים מצד שמאל של קלפי ה “גשר” ואילו שחקן ב’ מציב את הקלפים בצד ימין של קלפי ה “גשר”. אין מגבלה לכמות הקלפים שיכולים להיות ברגע נתון בכל אחד מהנתיבים. יצור שזומן מהיד של השחקן יוצב באזור המשחק גלוי בנתיב לבחירת השחקן, מאחורי יצורים אחרים שהוצבו. שם הוא נשאר עד שיהרס.

שלב 3 – תקיפה:

ליצור יש נקודות חיים וערך תקיפה.

יצור לא יכול לתקוף בתור בו הוא זומן. כל יצור ששחקן שולט בו גורם נזק כערך התקיפה שלו ליצור היריב. יצורים מופעלים באופן אוטומטי בסדר קבוע מראש: קודם כל הנתיב העליון, מהיצור הרחוק ביותר עד ליצור הקרוב ביותר לקלפי ה “גשר”, ואז בנתיב התחתון מהיצור הרחוק ביותר עד ליצור הקרוב ביותר לקלפי ה “גשר”.

כאשר יצור סובל מנזק ששווה, לכל הפחות, לערך נקודות החיים שלו, הוא מושמד וחוזר למקום הימני ביותר ביד השחקן שזימן אותו, לאחר מכן הזז את כל היצורים לכיוון קלפי ה”גשר” כך שהם ימלאו את הרווח שנוצר.

היצורים מחדשים את נקודות החיים שלהם בסוף התור.

במהלך התקפה, יצור תוקף את היצור הראשון בנתיב שמולו, אם אין יצור כזה , הוא תוקף ישרות את קלף ה “מבצר\מצודה” של היריב.

כאשר קלף “מבצר\מצודה” סופג נזק, הזז אותו ימינה בידו של היריב כמספר נקודות הנזק שספג.

כאשר קלף “מבצר” מגיע לנקודה הימנית ביותר בידו של שחקן הוא מושמד, סובב אותו לצד ה “מצודה” והעבר אותו לצד השמאלי ביותר בידו של השחקן, נזק עודף לקלף “מבצר” אינו עובר לצד ה “המצודה”. כאשר קלף ה “מצודה” מגיע לנקודה הימנית ביותר בידו של שחקן, אותו שחקן מפסיד במשחק.

סוף המשחק

המשחק נגמר כאשר קלף ה “מצודה” מגיע למקום הימני ביותר בידו של שחקן. אז, השחקן הנגדי מנצח במשחק.

גליון מאזכרים:

יצורים שזומנו נשארים במשחק עד להשמדתם

ניתן לשחק בקלף לחש-קסם במהלך תורו של השחקן ברשותו קלף זה, במהלך שלב הזימון ובמהלך שלב התקיפה. לחש-קסם יכול להיות מכוון כלפי כל יצור. השפעתו של לחש הקסם חלה מיד בסיום הטלתו. לאחר מכן מקם את קלף לחש הקסם במקום הימני ביותר בידו של בעליו.

רשימת יכולות מיוחדות

הסמלים הללו מייצגים את היכולות המיוחדות של כמה מהיצורים. יכולות מיוחדות אלו צריכות לבוא בחשבון רק כאשר יצור משוחק.

נתז

מזיק ליצור המכוון וגם ליצור הממוקם במקום המקביל אליו בנתיב השני.

ניקוב

מזיק ליצור המכוון וגם ליצור מאחוריו באותו הנתיב (לא למבצר\מצודה)

זעם

יכול לתקוף יצורים נגדיים (לא את ה מבצר\מצודה) בתור בו הוא נכנס למשחק.

הגנה

הנזק מהמתקפה הראשונה שסופג היצור הזה שווה ל0

בלתי ניתן להשמדה

אינו מושפע מכל פועל יוצא של קלפי לחש-קסם

להט הקרב

בכל פעם שהיצור הזה תוקף ובעקבות כך משמיד יצור אחר, הוא תוקף פעם נוספת

תאוצה

בכל פעם שיצור זה תוקף, הזז אותו עד שהוא היצור הקרוב ביותר לגשר. במתקפה זו, הוא מזיק + x נזק, כאשר x שווה למספר היצורים שהוא פסח על פניהם.

הילה

יצורים צמודים מניבים תועלת מהיכולת המיוחדת הזו

מצב סולו – סגנון מהיר

מצב זה מאפשר לך לשחק “קרב החפיסות” לבד, בסגנון מהיר או בסגנון מותאם. כל החוקים של המשחק הבסיסי חלים גם כאן. אם ישנה סתירה בין חוקי המשחק הבסיסי לבין החוקים של מצב סולו, התייחס תמיד לחוקים של מצב סולו. הביטוי “בינה מלאכותית” מתייחס לבינה המלאכותית שתיפגש בה בסוג המשחק הזה.

הכנות:

אתה מקבל קלף “מבצר\מצודה” .הנח את שני קלפי ה “גשר” באזור המשחק.

ערבב 32 קלפים לערמת שליפה.

אז, חשוף את ארבעת הקלפים העליונים בערמת השליפה. קח קלף מבין הארבעה הזמינים. הבינה המלאכותית לוקחת את שלושת הקלפים הנותרים. חזור על התהליך עד שברשותך יהיו שמונה קלפים וברשות הבינה המלאכותית יהיו עשרים וארבעה קלפים.

ערבב את שמונת הקלפים שברשותך והצב את קלף ה “מבצר” שברשותך במקום השמאלי ביותר בידך.

ערבב את עשרים וארבעת הקלפים שברשות הבינה המלאכותית לחפיסה כאשר פני הקלפים פונים מטה. הצב את קלף ה “מבצר” בתחתית החפיסה הזו. בתורך הראשון, אתה מקבל רק 6 מאנה.

מהלך המשחק:

בתורך, אתה משחק בדיוק לפי החוקים של המשחק הבסיסי. כאשר תורך נגמר, מגיע תורה של הבינה המלאכותית:

שלב 1: חידוש מאנה

הבינה המלאכותית מקבלת כמות אחידה של מאנה וכמות משתנה של מאנה. עבור המשחק המהיר, הכמות האחידה היא 6 והכמות המשתנה היא מאנה נוספת עבור כל יצור שיש לך במשחק.

שלב 2: זימון

חשוף את הקלף העליון בחפיסה של הבינה המלאכותית והצב במרחב של הבינה המלאכותית, בנתיב העליון, מאחורי היצורים שכבר במשחק.

אם הערך הכולל של הקלפים שזומנו בתור זה לא שווה או עולה על כמות המאנה של הבינה המלאכותית, חשוף את הקלף הבא בערימה של הבינה המלאכותית. לאחר מכן, מקם אותו במרחב של הבינה המלאכותית בנתיב הנמוך ביותר, מאחורי היצורים שכבר במשחק.

המשך לזמן קלפים לסירוגין בין הנתיב העליון והתחתון, עד שערך הקלפים שזומנו על ידי הבינה המלאכותית יהיה שווה או יעלה על ערך המאנה הזמינה שלה.

אם הבינה המלאכותית חושפת קלף לחש-קסם, הקלף בצורה מערכתית מכוון כלפי היצור הקרוב ביותר לגשר בנתיב. אם אין כזה, קלף לחש הקסם אינו משפיע ומועבר לערימת הקלפים המשומשים של הבינה המלאכותית. הבינה המלאכותית לא מבזבזת מאנה על קלף לחש-קסם חסר מטרה. ערימת הקלפים המשומשים של הבינה המלאכותית ממוקמת ליד החפיסה שלה והיא מורכבת מהקלפים ההרוסים שלה ומלחשי הקסם המשומשים שלה.

שלב 3: תקיפה

כאשר יצור של הבינה המלאכותית נהרס או כשלחש-קסם משוחק, הנח את הקלף בערימת הקלפים המשומשים של הבינה המלאכותית. כאשר הבינה המלאכותית סופגת מתקפה מאחד מהיצורים שלך, הנח כמות זהה של קלפים ככמות הנזק שנגרם ומקם את הקלפים הללו, כשפניהם כלפי מעלה, בערימת הקלפים המשומשים שלה.

כאשר החפיסה של הבינה המלאכותית ריקה וקלף ה “מבצר” שלה גלוי, סובב אותו לצד ה “מצודה” שלו. אז, ערבב את כל הקלפים מערימת הקלפים המשומשים של הבינה המלאכותית לחפיסה חדשה ומקם אותה מעל קלף ה “מצודה” שלה.

סוף המשחק והתניות ניצחון:

המשחק נגמר כאשר אחד משני המקרים הבאים מתרחשים:

אם קלף ה “מצודה” שלך מגיע למקום הימני ביותר בידך, הבינה המלאכותית מנצחת מידית במשחק. הפסדת.

אם החפיסה של הבינה המלאכותית ריקה וקלף ה “מצודה” שלה גלוי, הבינה המלאכותית משחקת תור אחד אחרון. אם אתה שורד את התור האחרון הזה, אתה מנצח במשחק.

משחק ליחיד – סגנון מותאם

כוונן את רמת הקושי של הבינה המלאכותית ונסה להגיע לשלב החמישי! לפני שתשחק במשחקים מותאים, אנו ממליצים לך להתאמן בכמה משחקים מהירים כדי ללמוד ולגלות את החוקים והמוזרויות של “קרב החפיסות” משחק ליחיד.

ש”ות -כללי

האם ניתן לשחק עם ערכה התחלתית בלבד? בעזרת ערכה התחלתית ניתן לשחק במצב סולו, או בדו קרב (בסגנון גיוס) כדי לשחק בדו קרב(בסגנון מובנה) כל שחקן חייב עותק שלו של ערכה התחלתית.

אם היצור שהיה קרוב יותר לגשר הושמד, האם אני חייב לקרב את היצורים הנותרים לעבר הגשר או שעליהם להישאר במקומם עד סוף התור?
כאשר יצור מושמד (והוא נשלח חזרה למקום הימני ביותר בידו של בעליו), כל שאר היצורים חייבים להתקדם לעבר הגשר בכדי למלא את החלל.

האם ניתן לדלג על שלב הזימון?
כן, זה אפשרי, או מבחירה או מפאת חוסר במאנה.

האם אני יכול לשחק את כל הקלפים בידי (ללא קלף מבצר\מצודה)?
לא, עליך להשאיר לפחות אחד. אם הקלף היחיד בידך הינו הקלף מבצר\מצודה, הוא הופך לקלף הימני ביותר בידך ולכן אתה מפסיד במשחק.

בהתחשב בכך שאני יכול לשחק בארבעת הקלפים השמאליים ביותר בידי (ללא התחשבות בקלף מבצר\מצודה), האם אלו אותם ארבעת הקלפים לכל שלב הזימון, או שלשחק קלף באופן מידי נותן לי גישה לקלף הבא?
במהלך שלב הזימון שלו, כאשר שחקן משחק קלף מידו, הקלף החמישי משמאל הופך מידית לקלף הרביעי משמאל. הוא יכול עכשיו לשחק את הקלף הזה באותו השלב או בפעם אחרת.

האם קלפים שנכנסו למשחק יכולים להתמקם בין קלפים באותו הנתיב שכבר במשחק?
לא, כאשר קלף נכנס למשחק בנתיב, הוא חייב להתמקם מאחורי הקלף הרחוק מיותר מהגשר.

אם יצור הותקף בכמות העולה על כמות נקודות החיים שלו, האם הנזק עובר ליצור הבא באותה השורה או ל מבצר\מצודה?
לא, נזק עודף אובד. לכן יצור בעל נקודות חיים בודדות יכול לאצור מתקפה בעלת ערך גבוה.

כאשר אני משחק את הקלפים משמאל ל מבצר\מצודה שלי, הוא אוטומטית “זז” שמאלה. לאחר מכן, כשיצורים מושמדים חוזרים ליד שלי, הם חוזרים לימינו. אז מערכת זו מתנהגת כריפוי? בהחלט!
ככל שיש לי יותר יצורים במשחק, יש לי פחות נקודות חיים ומאנה? בדיוק, מערכת זו מאפשרת לחידוש מאזן הכוחות בין שחקנים באופן ממושך.


אם המבצר הותקף בכמות נזק העולה על כמות נקודות החיים שנשארו לו, האם הנזק העודף עובר למצודה?
לא, המבצר אינו נושא את הנזק העודף ומעביר אותו אל המצודה.

מתי אפשר לשחק קלף לחש-קסם?
אפשר לשחק קלף לחש-קסם בכל זמן נתון במהלך שלב הזימון וההתקפה. בדרך כלל יש לציין את היצור כלפיו מכוון לחש הקסם כאשר משחקים אותו. קלף לחש הקסם חייב להתגלות כאשר הוא משוחק, והוא חוזר למקום הימני ביותר בידו של בעליו ברגע שההשפעה שלו נגמרת.

אפשר לשחק קלף לחש-קסם מסוים יותר מפעם אחת בתור בודד?
אם ברשותך לכל היותר חמישה קלפים ביד (כולל ה מבצר\מצודה), זה אפשרי לשחק קלף לחש-קסם יותר מפעם אחת במהלך תור (כאשר נשארת מאנה זמינה).

לחש-קסם מציית לאותו החוק שחל על יצורים, שגורמים לנזק רק תור לאחר שהם משוחקים?
לא, ההשפעות של לחשי הקסם חלות מידית.

האם יכולות מיוחדות הן חובה?
כן, יכולות מיוחדות חלות אוטומטית ומערכתית. אם הן מסוגלות, הן מוכרחות.

כאשר כמה יצורים מושמדים בו זמנית בעזרת נתז או ניקוב, באיזה סדר הם חוזרים לידו של בעליהם?
הבעלים של הקלפים הללו מחליט את סדר חזרתם.

שו”ת – יכולות מיוחדות

אם יצור שיש לו את אחת היכולות המיוחדת “ניקוב” או “נתז” תוקף יצור שיש לו את היכולת המיוחדת “הגנה”, האם היכולת “ניקוב” או “נתז” מופעלת? כן, היא מופעלת. רק הנזק המכוון כלפי היצור בעל היכולת המיוחדת “הגנה” מתאפס.

יצור סובל ממתקפה שבוצעה על ידי יצור מתחרה בעל היכולת המיוחדת “ניקוב”. אם אין יצור מאחורי היצור הנתקף, האם ה מבצר\מצודה ניזוק? לא, היכולת המיוחדת “ניקוב” פוגעת רק ביצורים (לעולם לא ב מבצר\מצודה).

אם ליצור יש את שתי היכולות המיוחדות “נתז” ו “ניקוב”, האם ה “ניקוב” מופעל בנוסף על היצור מאחורי האחד שסבל מ “נתז”? לא, היכולת המיוחדת “ניקוב” פוגעת רק ביצור מאחורי היצור כלפיו כוונה המתקפה הראשונית, באותו הנתיב.

אם אין יצור בנתיב והיצור שלי תוקף את ה מבצר\מצודה, האם היכולת המיוחדת “נתז” או “ניקוב” מופעלת? לא, היכולות המיוחדת “נתז” ו “ניקוב” מופעלות רק על יצורים, לעולם לא על מבצר\מצודה.

האם היכולת המיוחדת “זעם” מאפשרת ליצור לתקוף מבצר\מצודה בתור בו הוא נשחק למשחק? לא, היכולת המיוחדת “זעם” מאפשרת ליצור לתקוף רק יצורים מתחרים (לעולם לא מבצר\מצודה) בתור בו הוא נכנס למשחק.

האם יצור בעל היכולת המיוחדת “בלתי ניתן להשמדה” יכול לשמש כמטרה ללחש-קסם? כן. למרות שהוא לעולם לא יסבול מהנזק או יושפע מההשפעה, יצור בעל היכולת המיוחדת “בלתי נתן להשמדה” יכול עדיין לשמש כמטרה לקלף לחש-קסם.

אם יצור בעל היכולת המיוחדת “תאוצה” אינו היצור הקרוב ביותר לגשר, האם הוא מבצע שתי מתקפות בתור: אחת מוחלשת לפני שהוא מתקדם לגשר ולאחר מכן מתקפה נוספת מחוזקת כשמגיע תורו שוב? לא, יצור בעל היכולת המיוחדת “תאוצה” תוקף רק כשמגיע תורו.

מתי בונוס המתקפה שהוענק על ידי היכולת המיוחדת “תאוצה” נעלם? בונוס המתקפה שהוענק על ידי היכולת המיוחדת “תאוצה” נשאר פעיל עד סוף שלב התקיפה.

כאשר יצור בעל היכולת המיוחדת “להט הקרב” משמיד יצור ואין יותר יצורים יריבים בנתיב זה, האם הוא תוקף את ה מבצר\מצודה? כן, כאשר יצור בעל היכולת המיוחדת “להט הקרב” משמיד את היצור היריב האחרון בנתיב, הוא יכול לתקוף שוב ולכן המתקפה שלו תהיה מכוונת כלפי ה מבצר\מצודה (אלא אם היצור נכנס לשחק בתור זה כיוון שברשותו היכולת המיוחדת “זעם”).

האם יצור בעל היכולת המיוחדת “להט הקרב” יכול לתקוף שוב כאשר הוא משמיד את המבצר? לא, היכולת המיוחדת “להט הקרב” מופעלת רק כשיצור מושמד. המבצר אינו יצור.

עד מתי היצור הסמוך מניב תועלת מהיכולת המיוחדת המוענקת לו על ידי ה “הילה”? היצור הסמוך מניב תועלת כל עוד היצור בעל היכולת המיוחדת “הילה” במשחק. ברגע שהיצור זז או עוזב את המשחק (וחוזר לידו של בעליו), היצור הסמוך מאבד את ההשפעה שהוענקה לו על ידי ה “הילה”.

האם יצור בעל היכולת המיוחדת “הילה” מניב תועלת מהיכולת המיוחדת שהוא משפיע על היצורים הסמוכים אליו? לא, ליצור עצמו אין את היכולת המיוחדת הזו. רק שני היצורים הסמוכים אליו מקבלים אותה.