Rules of the game in Dutch – Spelregels

Inleiding

Je bent een overlevende Meester Magiër van de Erret Archipel. Een gebied waar honderden eilanden met elkaar verbonden zijn door enorme bruggen. Ooit gaven de bruggen de Archipel grootsheid en welvaart, en maakten ze een bloeiende handel tussen de eilanden mogelijk. De rijkdom van de Archipel, die alleen via deze bruggen kon passeren, bood iedere bewoner een leven van comfort en zorgeloosheid. Maar tegenwoordig hebben overbevolking, uitputting van natuurlijke bronnen, en blinde hebzucht van de Meester Magiërs een catastrofale onbalans in de Erret Archipel veroorzaakt. Er gaat geen dag voorbij zonder dat de aarde uit elkaar scheurt en de zeeën de kwetsbaarste eilanden overspoelen. De Meester Magiërs vechten nu om de controle over de hoogste en veiligste eilanden van de Archipel. Om in dit vijandige gebied te overleven, moet je de bruggen oversteken en tegen andere Meester Magiërs vechten om hun land op te eisen.

Voorbereiding

Iedere speler krijgt een “Bastion/Fort” -kaart. Plaats de 2 “Brug” -kaarten in het speelveld.

Voordat je een nieuw Clash of Decks-spel begint, kies je de spelmodus en de spelvorm die je wilt spelen.

Selecteer eerst een spelmodus: Solo modus als je alleen wil spelen, of Duel modus als je wilt spelen met twee spelers. Extra spelmodi (Coöperatief, 2v2, Ieder voor zich, Legacy …) zullen binnenkort beschikbaar zijn.

Kies vervolgens een spelvorm: Voorgeconstrueerd, Draft of Geconstrueerd.
Opmerking: als je in Solo speelt, kun je niet het Gestructureerd formaat kiezen.

VOORGECONSTRUEERD: Wij bevelen dit formaat aan voor de eerste keren dat je het spel speelt. Elke speler kiest één van de vier samengestelde decks. Als je solo speelt, vormen de kaarten van de drie overgebleven decks het deck van de AI. Je hebt maar één exemplaar van de Starter Kit nodig voor de Voorgeconstrueerd spelvorm. Hieronder staan de lijsten van de 4 Voorgeconstrueerde decks:

  • DECK 1 : ANNIHILATION, BARON, BOOM!, BRUTE, CARAPACE, PARTISAN, REVENANT, TROLL
  • DECK 2 : ABOMINATION, ALPHA, COMBUSTION, LIEUTENANT, MICROCTOPUS, OGRE, SCRIBE, SHAMAN
  • DECK 3 : BRIGAND, DISCIPLE, GNOME, GRRR, MARTYR, METEORITE, PARASITE, VORTEX
  • DECK 4 : ABERRATION, ASSASSIN, CARNIVORE, CYCLONE, MACHINE, MUTANT, REPTILE, ZOMBIE

DRAFT: Wij raden de spelvorm Draft aan nadat je alle voorgeconstrueerde decks hebt uitgeprobeerd. In deze spelvorm kiezen spelers kaarten uit een gedeeld deck om hun hand van 8 unieke kaarten samen te stellen. Schud alle kaarten in een trekstapel. Onthul vervolgens de vier bovenste kaarten van die trekstapel en leg ze naast elkaar. Speler A kiest eerst een kaart uit de 4 beschikbare kaarten. Speler B kiest vervolgens 2 van de 3 overblijvende kaarten. Speler A neemt dan de overblijvende kaart. Herhaal deze handeling, maar deze keer kiest speler B de eerste kaart. Herhaal dit totdat elke speler 8 kaarten heeft. Je hebt maar één exemplaar van de Starter Kit nodig voor de Draft spelvorm.

GECONSTRUEERD: De Geconstrueerde spelvorm is bestemd voor experts die de mechanismen van het spel en de samenwerking van speciale vaardigheden perfect beheersen. Alvorens het spel te beginnen, bouwen de spelers hun eigen deck door 10 kaarten te kiezen uit alle beschikbare kaarten. Speler A toont eerst de 10 kaarten van zijn stapel met de beeldzijde naar boven, en speler B kiest er één uit om uit het deck te verwijderen voor de duur van het spel. Speler B toont vervolgens de 10 kaarten van zijn deck, en speler A kiest er één uit om van het deck te verwijderen voor de duur van het spel. Speler A kiest vervolgens een tweede kaart uit de 9 overblijvende kaarten van Speler B’s deck om voor de duur van het spel te verwijderen. Tenslotte kiest speler B een tweede kaart van de 9 overblijvende kaarten in het deck van speler A om voor de duur van het spel te verwijderen. Nadat twee kaarten uit elk deck zijn weggenomen, bezit elke speler een deck van 8 kaarten. Elke speler heeft een exemplaar van de Starter Kit voor de Geconstrueerde spelvorm nodig.

Iedere speler schudt zijn kaarten, die zijn hand vormen. Daarna plaatsen ze de “Bastion” -kaart op de meest linkse plaats in hun hand. Werp een munt om de startspeler te bepalen. Tijdens de eerste beurt, begint deze speler slechts met 6 Mana.

Spelverloop

Spelers spelen om de beurt. Een beurt bestaat uit 3 fasen:

Fase 1 – Mana Regeneratie:

De speler krijgt evenveel Mana als het aantal kaarten in zijn hand (inclusief de “Bastion/Fort” -kaart). Mana wordt gebruikt om kaartkosten te betalen. De speler kan dit gebruiken tijdens fase 2.

Fase 2 – Oproepen:

De speler kan de verworven Mana uit fase 1 spenderen om kaarten uit zijn hand te spelen. Een speler kan alleen de 4 meest linkse kaarten in zijn hand uitspelen (de “Bastion/Fort” -kaart niet meegerekend).

De Mana kosten van een kaart worden in de linkerbovenhoek aangegeven. Mana dat tijdens een beurt niet wordt gebruikt, gaat verloren. Een speler kan niet meer Mana uitgeven dan hij in zijn vorige fase (fase 1) heeft verkregen.

Het speelveld bestaat uit twee parallelle stroken. Wanneer een speler een kaart uitspeelt, kiest hij in welke strook hij de kaart legt.

Spelers roepen alleen wezens op in hun respectievelijke koninkrijk: speler A legt zijn kaart links van de “Brug” -kaarten en speler B legt zijn kaart rechts van de “Brug” -kaarten. Er is geen limiet aan het aantal kaarten in een strook. Er is geen limiet aan het aantal kaarten in een strook. Een opgeroepen wezen wordt uit de hand van de speler in het speelveld geplaatst, met de beeldzijde naar boven, in de strook van zijn keuze, achter de andere wezens die al in het spel zijn. De kaart blijft in het spel totdat deze vernietigd wordt.

Fase 3 – Aanval:

Een wezen heeft Levenspunten en een Aanvalswaarde.

Een wezen kan niet aanvallen in de beurt dat het in het spel komt. Elk wezen dat een speler controleert, brengt zijn Aanvalswaarde toe aan een tegenliggend wezen. Wezens worden automatisch geactiveerd in een vooraf bepaalde volgorde: eerst de bovenste strook, van het wezen dat verder weg staat tot het wezen dat het dichtst bij de “Brug” staat; dan de onderste strook, van het wezen dat verder weg staat tot het wezen dat het dichtst bij de “Brug” staat.

Wanneer een wezen minstens evenveel schade oploopt als zijn Levenspunten, wordt het vernietigd. Het lijdt de volledige schade veroorzaakt door de aanval en de kaart gaat terug naar de hand van de eigenaar, op de meest rechtse plaats.

Verplaats vervolgens alle wezens op de strook dichter naar de “Brug” zodat ze het gat opvullen. Wezens regenereren hun Levenspunten aan het einde van de beurt.

Tijdens een aanval, brengt een wezen zijn Aanvalswaarde aan op het dichtstbijzijnde tegengestelde wezen op dezelfde strook. Als er geen ander wezen kan worden aangevallen, richt het wezen zijn schade direct op het “Bastion/Fort” van de tegenstander.

Wanneer een “Bastion/Fort” schade oploopt, schuift het in de hand van de speler zoveel plaatsen naar rechts.

Wanneer een “Bastion” de meest rechtse plaats in de hand van een speler bereikt, wordt het vernietigd: draai het naar zijn “Fort” zijde en plaats het terug op de meest linkse plaats in de hand van de speler. Overtollige schade aan het “Bastion” wordt niet doorgegeven aan het “Fort”. Wanneer een “Fort” kaart de meest rechtse plaats in de hand van een speler bereikt, verliest deze speler het spel.

Einde van het spel

Het spel eindigt zodra een “Fort” kaart de meest rechtse plaats in de hand van een speler bereikt. De tegenstander wint dan het spel.

Speloverzicht

Wezens worden in het spel gebracht en blijven daar tot ze worden vernietigd.

Een Bezweringskaart kan worden gespeeld tijdens een beurt, in de Oproepingsfase en tijdens de Aanvalsfase. Een Bezwering kan op elk wezen gericht zijn. Het effect van een Bezwering geldt onmiddellijk nadat de kaart is gespeeld. Leg de Bezweringskaart vervolgens op de meest rechtse plaats in de hand van de eigenaar.

Lijst van speciale vaardigheden

Deze iconen geven de speciale eigenschappen van sommige wezens weer. Enkel als een wezen met één of meerdere van deze vaardigheden gespeeld is geweest moet je hier rekening mee houden.

Splash : Brengt schade toe aan zowel het gerichte wezen EN het wezen op dezelfde plaats in de aangrenzende strook.

Perforatie : Brengt schade toe aan zowel het gerichte wezen EN het wezen erachter in dezelfde strook (niet aan het Bastion/Fort).

Razernij : Kan tegengestelde wezens aanvallen (niet het Bastion/Fort) in de beurt dat het in het spel komt.

Bescherming : Elke beurt, verminder de schade van de eerste aanval die dit wezen treft tot 0.

Onverwoestbaar : Ondervindt geen effecten of schade van Bezweringskaarten.

Doorslaan : Elke keer dat dit wezen aanvalt en een ander wezen vernietigt, valt het opnieuw aan.

Sprint : Elke keer dat dit wezen aanvalt, verplaats je het totdat het het dichtstbijzijnde wezen bij de Brug is. Bij deze aanval brengt het +x schade toe, waarbij x gelijk is aan het aantal wezens waar het overheen bewoog.

Aura : Het aangrenzende wezen profiteert van een bonus bij deze speciale vaardigheid.

Solo modus – Snel spelen

In de Solo Modus kun je Clash of Decks alleen spelen, via een Snel Spel of een Aangepast Spel. Pas alle regels van het basisspel toe. Als de regels van het basisspel en de regels van de solomodus elkaar tegenspreken, pas dan altijd de regels van de solomodus toe. AI verwijst naar de Artificiële Intelligentie waarmee je in dit speltype te maken krijgt.

Voorbereiding:

Je ontvangt een “Bastion/Fort” -kaart. Leg de 2 “Brug” kaarten in het speelveld.

Schudt 32 kaarten tot een trekstapel.

Leg vervolgens de bovenste 4 kaarten van deze trekstapel open. Kies een kaart uit de 4 beschikbare kaarten. De AI krijgt de 3 overgebleven kaarten. Herhaal deze handeling totdat jij 8 kaarten hebt en de AI 24 kaarten.

Schudt jouw 8 kaarten en plaats je “Bastion” -kaart op de meest linkse plaats in jouw hand.

Schudt de 24 kaarten van de AI in een open stapel. Leg een “Bastion”-kaart helemaal onder op deze stapel. Jij begint het spel. Voor je eerste beurt, krijg je slechts 6 Mana.

Spelverloop:

Je beurt verloopt in grote lijnen hetzelfde als in de regels van het basisspel. Als jouw beurt voorbij is, speelt de AI zijn beurt:

Fase 1: Mana Regeneratie

De AI krijgt een vast bedrag aan Mana en een variabel bedrag aan Mana. Voor Snel Spelen is de vaste hoeveelheid 6 en de variabele hoeveelheid is +1 Mana voor elk wezen dat je in het spel hebt.

Fase 2: Oproepen

Onthul de bovenste kaart van de AI-stapel en plaats deze in het AI-rijk, in de bovenste strook, achter wezens die al in het spel zijn.

Als de totale waarde van deze beurt opgeroepen kaarten niet gelijk is aan of hoger is dan de totale mana-waarde van de AI, onthul dan de volgende kaart van de AI-stapel. Leg de kaart in het AI-gebied, op de onderste rij, achter de wezens die al in het spel zijn.

Ga door met het oproepen van kaarten, afwisselend in de bovenste en onderste rij, totdat de waarde van de door de AI opgeroepen kaarten gelijk is aan of hoger is dan zijn beschikbare Mana.

Als de AI een Bezweringskaart oproept, richt de kaart zich systematisch op het wezen dat zich het dichtst bij de “Brug” in de rij bevindt. Als er geen doelwit is, heeft de Bezweringskaart geen effect en wordt deze afgelegd op de aflegstapel van de AI. De AI geeft geen Mana uit aan een Bezweringskaart die geen doelwit heeft. De aflegstapel van de AI ligt naast zijn deck en bestaat uit zijn vernietigde wezens en zijn gebruikte Bezweringen.

Fase 3: Aanval

Wanneer een AI wezen wordt vernietigd of wanneer een Bezwering wordt gespeeld, leg je de kaart op de AI-aflegstapel. Als de AI aangevallen wordt door één van jouw wezens, leg je evenveel kaarten van de top van de AI’s trekstapel als de toegebrachte schade en leg je deze kaarten, open, op de aflegstapel.

Als de AI-stapel leeg is en zijn “Bastion”-kaart zichtbaar is, draai je hem op zijn “Fort”-zijde. Schudt vervolgens alle kaarten van de aflegstapel van de AI naar een nieuwe stapel en leg deze bovenop de Fort-kaart.

Einde van het spel en voorwaarden om te winnen

Het spel eindigt wanneer één van deze twee situaties zich voordoet. Als je “Fort” -kaart de meest rechtse plaats in je hand bereikt, wint de AI onmiddellijk het spel. Jij verliest.

Als het AI-deck leeg is en zijn “Fort”-kaart zichtbaar is, speelt de AI nog een laatste beurt. Als je die laatste beurt overleeft, win je het spel.

Solo modus – Aangepast spel

Stem de AI-moeilijkheidsgraad af en probeer level 5 te halen! Voordat je Aangepaste Spellen gaat spelen, raden we je aan eerst te oefenen met een paar Snelle Spellen om de regels en de eigenschappen van de solomodus van Clash of Decks te leren kennen.

1 / Na het klaarzetten, kies je een moeilijkheidsgraad:

Makkelijk: 1 moeilijkheidspunt

Gemiddeld: 2 moeilijkheidspunten

Moeilijk: 3 moeilijkheidspunten

Heroïsch: 4 moeilijkheidspunten

Mythisch: 5 moeilijkheidspunten

2 / Pas daarna de AI aan volgens de gekozen moeilijkheidsgraad:

Bepaal de variërende hoeveelheid Mana tijdens de Mana Regenaration fase van de AI:

+1 Mana voor elk wezen dat je in het spel hebt (+0 moeilijkheidspunten).

+2 Mana voor elk wezen dat je in het spel hebt (+2 moeilijkheidspunten).

Bepaal de vaste hoeveelheid Mana tijdens de Mana Regenaratie fase van de AI:

6 (+0 moeilijkheidspunten)

7 (+1 moeilijkheidspunt)

8 (+2 moeilijkheidspunten)

9 (+3 Moeilijkheidspunten)

10 (+4 Moeilijkheidspunten)

Bepaal de eerste speler:

De speler (+0 moeilijkheidspunten)

De AI (+1 moeilijkheidspunt)

Bepaal de veerkracht van de AI:

Zonder “Bastion”, begint de AI het spel direct met het “Fort” (-1 moeilijkheidspunt)

Met een “Bastion” (+0 moeilijkheidspunten)

Bepaal de weerstand van de AI:

Jouw aanvallen op het AI deck brengen evenveel schade toe als de aanvalswaarde van jouw wezens (+0 moeilijkheidspunten)

Jouw aanvallen op het AI deck worden gereduceerd tot 1 schade (+2 moeilijkheidspunten)

Bepaal een unieke speciale vaardigheid die alle AI wezens bezitten:

Geen (+0 moeilijkheidspunten)

Splash (+1 moeilijkheidspunt)

Perforatie (+1 moeilijkheidspunt)

Razernij (+1 moeilijkheidspunt)

Bescherming (+1 moeilijkheidspunt)

Doorslaan (+1 moeilijkheidspunt)

3/ Tijd om te spelen!

Heeft u vragen over de regels of suggesties? Neem contact met ons op via info@grammesedition.fr

FAQ – Algemeen

Kan ik Clash of Decks met één Starter Kit spelen? Je hebt maar één exemplaar van de Starter Kit nodig om de solomodus of de duelmodus (Draft spelvorm) te spelen. Om het duel te spelen (Geconstrueerde spelvorm), moet elke speler een exemplaar van de Starter Kit hebben.

Als een wezen dat dichter bij de brug stond is vernietigd, moet ik dan de overgebleven wezens dichter naar de brug verplaatsen of moeten ze blijven staan waar ze staan tot het einde van de beurt? Als een wezen wordt vernietigd (en dus teruggestuurd wordt naar de meest rechtse plaats in de hand van zijn eigenaar), moeten alle andere wezens onmiddellijk naar de brug worden verplaatst om de ruimte op te vullen.

Is het mogelijk om in de Oproepingsfase geen wezens op te roepen? Ja, het is mogelijk om niets op te roepen, hetzij door keuze, hetzij door gebrek aan Mana.

Kan ik alle kaarten in mijn hand spelen (met uitzondering van de Bastion/Fort -kaart)? Nee, je moet er minstens één houden. Als de enige overgebleven kaart in je hand de Bastion/Fort -kaart is, wordt deze de meest rechtse kaart in je hand en verlies je dus het spel.

Aangezien ik alleen de 4 meest linkse kaarten in mijn hand kan spelen (de Bastion/Fort-kaart niet meegerekend), zijn dit dan dezelfde 4 kaarten voor de hele Oproepingsfase, of geeft het spelen van een kaart mij onmiddellijk toegang tot de volgende kaart? Wanneer een speler tijdens de Oproepingsfase een kaart uit zijn hand in het spel brengt, wordt zijn 5de meest linkse kaart onmiddellijk zijn 4de meest linkse kaart. Hij kan deze kaart nu spelen tijdens de huidige Oproepingsfase of tijdens een volgende Oproepingsfase.

Kunnen kaarten die in het spel komen tussen kaarten worden gelegd die al in het spel zijn op dezelfde strook? Nee, als een kaart in een strook in het spel komt, moet deze achter de kaart worden gelegd die het verst van de brug af ligt.

Als een aanval meer schade toebrengt dan de Levenspunten van een wezen, wordt de overschot dan doorgegeven aan het volgende wezen op dezelfde strook of aan het Bastion/Fort? Nee, overtollige schade gaat verloren. Het is dus mogelijk om een aanval van hoge waarde te tanken met een wezen dat maar een paar Levenspunten heeft.

Als ik de kaarten links van mijn Bastion/Fort speel, schuiven ze automatisch naar links. En als ik dan vernietigde wezens op hand neem, gaan ze terug naar rechts. Dus dit systeem geeft me eigenlijk Levenspunten terug? Dat klopt!

Hoe meer wezens ik in het spel heb, hoe minder Levenspunten en Mana ik heb? Precies, dit systeem laat het machtsevenwicht tussen spelers steeds aanpassen.

Als een aanval het Bastion meer schade toebrengt dan het aantal resterende Levenspunten, wordt het teveel aan schade dan doorgegeven aan het Fort? Nee, overtollige schade aan het Bastion wordt niet doorgegeven aan het Fort.

Wanneer kan een Bezweringskaart worden gespeeld? Bezweringen kunnen op elk moment worden gespeeld tijdens de Oproep- en de Aanvalfase. Meestal moet er een wezen als doelwit worden aangewezen wanneer een Bezwering wordt gespeeld. De Bezweringskaart moet worden opengelegd als hij wordt uitgespeeld en wordt teruggeplaatst op de meest rechtse plaats van de hand van de eigenaar zodra het effect ervan is gebeurd.

Kan een Bezweringskaart meer dan één keer in één beurt worden gespeeld? Als je 5 of minder kaarten op hand hebt (inclusief het Bastion/Fort), is het mogelijk om een Bezweringskaart meer dan één keer te spelen tijdens een beurt (zolang er nog Mana beschikbaar is).

Is het voor Bezweringen ook zoals bij wezens dat ze pas schade toebrengen in de beurt nadat ze zijn uitgespeeld? Nee, Bezweringen hebben onmiddellijk effect.

Zijn speciale vaardigheden verplicht? Ja, speciale vaardigheden zijn automatisch en systematisch van toepassing. Als ze van toepassing kunnen zijn, moeten ze dat ook.

Wanneer meerdere wezens tegelijk worden vernietigd met Splash of Perforatie, in welke volgorde worden ze dan teruggegeven aan de hand van de eigenaar? De eigenaar van die kaarten beslist in welke volgorde ze worden teruggegeven in zijn hand.

FAQ – Speciale vaardigheden

Als een wezen met de Perforatie of Splash vaardigheid een wezen aanvalt met de Beschermingsvaardigheid, gaat Perforatie of Splash dan af? Ja, dat doen ze. Alleen de schade die direct wordt toegebracht aan het wezen met de speciale vaardigheid “Bescherming” wordt geabsorbeerd.

Een wezen lijdt onder een aanval van een tegenliggend wezen met de speciale vaardigheid Perforatie. Als er geen wezen achter het aangevallen wezen staat, brengt Perforatie dan schade toe aan de Bastion/Fort? Nee, de speciale vaardigheid Perforatie geeft alleen schade aan wezens (nooit aan het Bastion/Fort).

Als een wezen zowel de speciale vaardigheden Splash EN Perforatie heeft, activeert Perforatie dan ook op het wezen achter het wezen dat Splash onderging? Nee, Perforatie geeft alleen schade aan het wezen achter het wezen dat het doelwit is van de aanval, in dezelfde strook.

Als er geen wezen in een strook is en mijn wezen valt het Bastion/Fort aan, activeert Splash of Perforatie dan? Nee, de speciale vaardigheden Splash en Perforatie worden alleen geactiveerd op wezens, nooit op het Bastion/Fort.

Staat de speciale vaardigheid Razernij toe dat een wezen het Bastion/Fort aanvalt op het moment dat het in het spel komt? Nee, de speciale vaardigheid Razernij laat alleen wezens van de tegenstander aanvallen (nooit het Bastion/Fort) in de beurt dat het in het spel komt.

Kan een wezen met de speciale vaardigheid Onverwoestbaar het doelwit zijn van een Bezwering? Ja. Zelfs als het geen schade of effect ondervindt, kan een wezen met de speciale vaardigheid Onverwoestbaar toch het doelwit zijn van een Bezweringskaart.

Als een wezen met de speciale vaardigheid Sprint niet het dichtstbijzijnde wezen bij de brug is, voert het dan twee aanvallen per beurt uit: één met de manke, en een tweede als het weer zijn beurt is in de strook? Nee, een wezen met de speciale vaardigheid Sprint valt maar één keer per beurt aan.

Wanneer verdwijnt de aanvalsbonus van de speciale vaardigheid Sprint? De aanvalsbonus van de speciale vaardigheid Sprint blijft actief tot het einde van de Aanvalsfase.

Als een wezen met de speciale vaardigheid Doorslaan een wezen vernietigt en er zijn geen tegenstaande wezens in zijn strook, valt het dan het Bastion/Fort aan? Ja, als een wezen met de speciale vaardigheid Doorslaan het laatste tegengestelde wezen van een strook vernietigt, kan het opnieuw aanvallen en zal het dus het Bastion/Fort aanvallen (tenzij het wezen deze beurt in het spel kwam en mocht aanvallen dankzij de speciale vaardigheid Razernij.

Kan een wezen met de speciale vaardigheid Doorslaan opnieuw aanvallen als het de Bastion vernietigt ? Nee, de speciale vaardigheid Doorslaan wordt alleen geactiveerd als een wezen wordt vernietigd. De Bastion is geen wezen.

Tot wanneer profiteert een aangrenzend wezen van de speciale vaardigheid die door een Aura wordt toegekend? Het aangrenzende wezen profiteert zolang het wezen met Aura in het spel is. Zodra dat wezen beweegt of uit het spel gaat (en terugkeert naar de hand van de eigenaar), verliest het aangrenzende wezen het effect van de Aura.

Heeft het wezen met de speciale vaardigheid Aura voordeel van die speciale vaardigheid zelf? Nee, het wezen zelf heeft de speciale vaardigheid niet. Alleen de twee mogelijke aangrenzende wezens hebben dat.

Translation : Mattias Huyghebaert