Rules of the game in Polonais – Zasady gry

Wstęp

Jesteś ocalałym Lordem-Czarownikiem z Archipelagu Erret, terytorium, gdzie setki wysp są połączone ze sobą ogromnymi mostami. Niegdyś te mosty nadawały Archipelagowi świetności i dobrobytu oraz umożliwiały rozkwit handlu pomiędzy wyspami. Bogactwo Archipelagu, które przepływało wyłącznie dzięki mostom, zapewniało każdemu mieszkańcowi komfort i beztroskę. Niestety obecnie przeludnienie, wyczerpanie zasobów naturalnych i ślepa zachłanność Lordów-Czarowników katastrofalnie zaburzyły równowagę w Archipelagu Erret. Nie ma dnia, by ziemia się nie rozstąpiła, a morza nie pochłonęły najbardziej kruchych z wysp. Lordowie-Czarownicy walczą teraz o kontrolę nad najwyższymi i najbezpieczniejszymi wyspami archipelagu. Aby przetrwać na tych wrogich ziemiach, musisz przejść przez mosty i walczyć z innymi Lordami-Czarownikami, aby przejąć ich ziemie.

Przygotowanie do gry

Każdy gracz otrzymuje kartę “Bastion/Fort”. Umieść 2 karty “Bridge” w polu gry.

Przed rozpoczęciem nowej rozgrywki Clash of Decks wybierz format i tryb gry, w który chcesz grać.

Najpierw wybierz tryb gry: tryb solo, jeśli chcesz grać w pojedynkę, lub tryb pojedynku, jeśli chcesz grać z innym graczem. Dodatkowe tryby gry (kooperacyjny, 2 na 2, Free-for-all, Legacy…) będą dostępne wkrótce.

Następnie wybierz format: domyślny, draft, constructed. Uwaga: jeśli grasz w trybie solo, nie możesz wybrać formatu constructed.

DOMYŚLNY: Zalecamy ten format dla pierwszych rozgrywek. Każdy gracz wybiera jedną z czterech domyślnych talii. Jeśli grasz w trybie solo, karty z trzech pozostałych talii tworzą talię AI. Potrzebujesz tylko jednego zestawu startowego, aby rozegrać format domyślny. Poniżej znajduje się lista 4 domyślnych talii:

  • DECK 1 : ANNIHILATION, BARON, BOOM!, BRUTE, CARAPACE, PARTISAN, REVENANT, TROLL
  • DECK 2 : ABOMINATION, ALPHA, COMBUSTION, LIEUTENANT, MICROCTOPUS, OGRE, SCRIBE, SHAMAN
  • DECK 3 : BRIGAND, DISCIPLE, GNOME, GRRR, MARTYR, METEORITE, PARASITE, VORTEX
  • DECK 4 : ABERRATION, ASSASSIN, CARNIVORE, CYCLONE, MACHINE, MUTANT, REPTILE, ZOMBIE

DRAFT: Zalecamy format draft po wypróbowaniu każdej z domyślnych talii. W tym formacie gracze wybierają karty ze wspólnej talii, aby zbudować zestaw 8 unikalnych kart. Przetasujcie wszystkie karty i ułóżcie na stosie. Następnie odkryj cztery karty z wierzchu. Gracz A wybiera kartę z 4 dostępnych, odkrytych kart. Gracz B wybiera 2 z 3 pozostałych kart. Gracz A następnie bierze pozostałą kartę. Zróbcie to jeszcze raz, ale tym razem gracz B wybiera pierwszą kartę. Powtarzajcie, aż każdy gracz uzbiera 8 kart. Potrzebujecie tylko jednego zestawu startowego, aby rozegrać format draft.

CONSTRUCTED: Format constructed przeznaczony jest dla ekspertów, którzy doskonale opanują mechanizmy gry i dynamikę zdolności specjalnych. Przed rozpoczęciem gry, gracze budują swoje talie, wybierając 10 kart ze wszystkich dostępnych kart ze swojego zestawu startowego. Gracz A najpierw odkrywa 10 kart ze swojej talii, a gracz B wybiera jedną, którą należy usunąć z talii na czas trwania gry. Gracz B następnie odkrywa 10 kart ze swojej talii, a gracz A wybiera jedną, którą należy usunąć z tej talii na czas gry. Wtedy Gracz A wybiera drugą kartę spośród 9 pozostałych kart w talii gracza B, aby usunąć ją na czas gry. Na koniec, gracz B wybiera drugą kartę spośród 9 pozostałych kart w talii gracza A, aby usunąć ją na czas gry. Po wyrzuceniu dwóch kart z każdej talii, gracz A i gracz B posiadają talie po 8 kart. Każdy gracz potrzebuje własnego zestawu startowego, aby rozegrać format constructed.

Gracze tasują swoje karty, tworząc swoją rękę. Kolejność kart ma znaczenie – nie zmieniaj jej po przetasowaniu. Kartę “Bastion/Fort” należy umieścić jako pierwszą z lewej, stroną “Bastion” w kierunku właściciela. Rzućcie monetą, aby wybrać pierwszego gracza, który rozpocznie swoją pierwszą turę tylko z 6 punktami Many.

Rozgrywka

Gracze naprzemiennie rozgrywają swoje tury. Tura składa się z trzech faz:

Faza 1 – Regeneracja Many:

Gracz otrzymuje tyle Many, ile trzyma kart w ręku (licząc kartę “Bastion/Fort”). Manę zużywa się do opłacania kosztu kart. Gracz używa jej podczas fazy 2.

Faza 2 – Przyzywanie:

Gracz może wydać Manę zdobytą podczas fazy 1, aby zagrywać karty z ręki. Gracz może zagrać tylko 4 karty z lewej strony w ręku (ignorując kartę “Bastion/Fort”).

Koszt karty, wskazujący ile Many jest potrzebne do jej przyzwania, jest widoczny w lewym górnym rogu. Mana, która nie zostanie zużyta podczas tury, przepada.

Gracz nie może wydać więcej Many, niż uzyskał w fazie 1 w tej samej turze. Pole gry składa się z dwóch ścieżek.

Podczas przyzywania karty gracz wybiera, na której ścieżce ją umieści. Gracze mogą przyzywać stwory (“Creature”) tylko w swoim królestwie, po odpowiedniej stronie mostu. Gracz A kładzie karty po lewej stronie kart “Bridge”, gracz B natomiast umieszcza karty po prawej stronie kart “Bridge”. Nie ma ograniczenia liczby kart na ścieżce. stwór jest przyzywany z ręki gracza na pole gry odkryty (awersem w górę), na wybranej przez gracza ścieżce, z tyłu za innymi stworami, które już są w grze. Karta pozostaje w grze, dopóki nie zostanie zniszczona.

Faza 3 – Atak:

Na karcie stwora znajdziesz punkty zdrowia (Health Points) i siłę ataku (Attack Value).

Stwór nie może zaatakować w tej samej turze, w której wchodzi do gry. Każdy stwór, którego kontroluje gracz, atakuje przeciwnego stwora i zadaje mu tyle obrażeń, na ile wskazuje jego siła ataku. stwory automatycznie aktywują się w określonej kolejności: na początek górna ścieżka, zaczynając od stwora znajdującego się najdalej karty mostu (“Bridge”), a kończąc na tym najbliżej.

Następnie dolna ścieżka, również począwszy od stwora najdalszego względem karty mostu, kończąc na najbliższym. Kiedy stwór dozna przynajmniej tylu obrażeń, ile wynosi wartość jego punktów zdrowia, zostanie zniszczony. Podlega wszelkim efektom spowodowanym atakiem, a jego karta wraca do ręki właściciela. Należy umieścić ją z prawej strony.

Następnie przesuń wszystkie stwory na ścieżce bliżej “mostu”, aby wypełnić lukę po karcie. Stwory regenerują swoje punkty zdrowia na koniec każdej tury.

Podczas ataku stwór zadaje obrażenia najbliższemu przeciwnikowi na tej samej ścieżce. Jeśli żaden przeciwny stwór nie może zostać zaatakowany, obrażeń doznaje bezpośrednio Bastion/Fort przeciwnika.

Gdy Bastion/Fort jest atakowany, przesuń go o tyle miejsc w prawo na ręce gracza, ile wynosi siła ataku stwora, który zaatakował.

Gdy “Bastion” zajmie ostatnie miejsce na ręce, czyli jest kartą najdalej z prawej strony, zostaje zniszczony: obróć go na stronę “Fort” i przywróć na początek talii na ręce, czyli najbardziej z lewej strony. Nadmiar obrażeń zadanych “Bastionowi” nie przenosi się na “Fort”. Gdy karta “Fort” zajmie ostatnie miejsce (po prawej stronie) na ręce gracza, ten gracz przegrywa grę.

Koniec gry

Gra kończy się, gdy tylko karta “Fort” osiągnie ostatnie miejsce na ręce któregoś z graczy. Wtedy drugi z graczy zwycięża.

Skrót

Stwory są przyzywane na pole gry i pozostają tam, dopóki nie zostaną zniszczone.

Karta inkantacji (“Incantation”) może być zagrana podczas tury w fazie Przyzywania i podczas fazy Ataku. inkantacja może zostać użyta na dowolnym stworze (“Creature”). Efekt inkantacji ma zastosowanie natychmiast po przyzwaniu karty. Po użyciu umieść kartę inkantacji po prawej stronie na ręce gracza.

Lista specjalnych zdolności

Te ikony reprezentują specjalne zdolności (“Special Abilities”) niektórych stworów. Specjalne zdolności stwora rozpatruje się tylko wtedy, gdy dany stwór jest w grze.

Rozbryzg : Zadaje obrażenia zarówno stworowi, w którego celuje, jak i stworowi w tym samym miejscu na sąsiedniej ścieżce.

Przebicie : Zadaje obrażenia zarówno stworowi, w którego celuje, jak i stworowi tuż za nim na tej samej ścieżce (z wyłączeniem “Bastionu/Fortu”).

Gniew : Może atakować stwory przeciwnika (nie “Bastion/Fort”) w tej samej turze, w której wchodzi do gry.

Ochrona : Zmniejsza do 0 obrażenia pierwszego ataku celowanego w tego stwora w każdej turze.

Niezniszczalny : Nie doznaje efektów ani obrażeń od kart inkantacji.

Szał bitewny : Za każdym razem, gdy ten stwór atakuje i niszczy przeciwnika, atakuje ponownie.

Sprint : Za każdym razem, gdy ten stwór atakuje, przesuwaj go, aż będzie na miejscu najbliższym mostu. Atak ten zadaje +x obrażeń, gdzie x jest równe liczbie stworów, nad którymi się poruszył.

Aura : Sąsiadujący stwór korzysta z tej specjalnej zdolności.

Tryb Solo – Szybka rozgrywka

Tryb solo pozwala grać w Clash of Decks samemu, wybierając Szybką lub Niestandardową rozgrywkę. Zastosuj wszystkie zasady gry podstawowej. Jeśli zasady gry podstawowej i zasady trybu solo są ze sobą sprzeczne, zawsze stosuj zasady trybu solo. AI odnosi się do Sztucznej Inteligencji, z którą zmierzysz się w tym trybie.

Przygotowanie do gry:

Otrzymujesz kartę “Bastion/Fort”. Umieść 2 karty “Bridge” w polu gry.

Przetasuj 32 karty i ułóż z nich stos kart zakrytych.

Następnie odkryj 4 pierwsze karty z wierzchu tego stosu. Wybierz kartę spośród 4 dostępnych. AI dostaje 3 pozostałe karty. Powtarzaj operację, aż będziesz mieć 8, a AI 24 karty.

Przetasuj swoje 8 kart i umieść kartę “Bastion” jako pierwszą z lewej na dłoni.

Przetasuj 24 karty AI, a następnie ułóż je w stos kart zakrytych. Umieść kartę “Bastion” na samym dole tego stosu. Rozpoczynasz grę. W pierwszej turze masz tylko 6 punktów Many.

Rozgrywka:

Twoja tura przebiega dokładnie tak jak w zasadach gry podstawowej. Kiedy twoja tura się skończy, sztuczna inteligencja rozpoczyna swoją:

Faza 1: Regeneracja Many

AI otrzymuje stałą ilość punktów Many plus zależną od przebiegu rozgrywki zmienną. W przypadku Szybkiej Rozgrywki, stała ilość punktów Many wynosi 6, a zmienna to +1 Mana za każdego stwora, którego Ty masz w grze.

Faza 2: Przyzywanie

Odkryj wierzchnią kartę talii AI i umieść ją w Królestwie AI, na górnej ścieżce, za stworami już wprowadzonymi do gry.

Jeśli całkowita wartość przyzwanych kart nie jest równa lub nie przekracza łącznej ilości punktów Many AI, odkryj kolejną kartę z talii AI. Następnie umieść ją w Królestwie AI, na dolnej ścieżce, za stworami już wprowadzonymi do gry.

Kontynuuj przyzywanie kart, przemiennie na górną i dolną ścieżkę, aż wartość kart przyzwanych przez AI będzie równa lub wyższa od dostępnej Many.

Jeśli sztuczna inteligencja ujawni kartę inkantacji, jej efekt celuje w stwora znajdującego się najbliżej karty “Bridge”. Jeśli nie ma stwora, w którego można celować, karta inkantacji nie jest rozpatrywana i należy ją położyć odkrytą na stos kart odrzuconych AI. Sztuczna inteligencja nie wydaje Many na kartę inkantacji, która nie zostanie rozpatrzona. Stos kart odrzuconych znajduje się obok stosu kart zakrytych AI i składa się ze zniszczonych stworów i zużytych inkantacji.

Faza 3: Atak

Kiedy stwór sztucznej inteligencji zostanie zniszczony lub inkantacja zostaje zagrana, umieść kartę na stosie kart odrzuconych AI. Gdytalia AI zostanie zaatakowana przez jednego z Twoich stworów, odkryj tyle kart z wierzchu stosu, ile zostało zadane obrażeń i umieść te karty na stosie kart odrzuconych AI.

Gdy talia AI jest pusta, a jej karta “Bastion” jest widoczna, obróć ją na stronę “Fort”. Następnie przetasuj wszystkie karty ze stosu kart odrzuconych AI do nowej talii i umieść nowy stos, zakryty, na karcie “Fort” należącej do sztucznej inteligencji.

Koniec gry i warunki zwycięstwa:

Gra kończy się w momencie wystąpienia jednej z dwóch sytuacji. Jeśli Twoja karta “Fort” zajmie ostatnie miejsce po prawej na twojej ręce, sztuczna inteligencja natychmiast wygrywa grę. Przegrywasz.

Jeśli talia AI jest pusta, a jej karta “Fort” jest widoczna, AI rozgrywa ostatnią turę. Jeśli przetrwasz tę turę, wygrywasz grę.

Tryb Solo – Niestandardowa rozgrywka

Wyreguluj poziom trudności AI i spróbuj osiągnąć poziom 5! Zanim zaczniesz rozgrywkę niestandardową, zalecamy przećwiczyć najpierw na kilku szybkich grach, aby poznać zasady i specyfikę trybu solo w Clash of Decks.

1 / Po dobraniu kart, wybierz poziom trudności:

Łatwy: 1 punkt trudności

Średni: 2 punkty trudności

Trudny: 3 punkty trudności

Heroiczny: 4 punkty trudności

Mityczny: 5 punktów trudności

2 / Następnie dostosuj sztuczną inteligencję do wybranego poziomu trudności:

Określ zmienną ilość punktów Many przyznawaną AI podczas fazy 1:

+1 Mana za każdego stwora, którego masz w grze (+0 punktów trudności).

+2 Mana za każdego stwora, którego masz w grze (+2 punkty trudności).

Określ stałą ilość punktów Many przyznawaną AI podczas fazy 1:

6 (+0 punktów trudności)

7 (+1 punkt trudności)

8 (+2 punkty trudności)

9 (+3 punkty trudności)

10 (+4 punkty trudności)

Określ pierwszego gracza:

Gracz (+0 punktów trudności)

AI (+1 punkt trudności)

Determine the AI’s resilience:

Bez “Bastionu”, AI rozpoczyna grę bezpośrednio z “Fortem” (-1 punkt trudności)

Z “Bastionem” (+0 punktów trudności)

Określ wytrzymałość sztucznej inteligencji:

Twoje ataki na karty z talii AI zadają tyle obrażeń, ile wynosi siła ataku twoich stworów (+0 punktów trudności)

Twoje ataki na karty z talii AI są zmniejszone o 1 punkt obrażeń (+2 punkty trudności)

Określ unikalną zdolność specjalną uzyskaną przez wszystkie stwory AI:

Brak (+0 punktów trudności)

Rozbryzg (+1 punkt trudności)

Przebicie (+1 punkt trudności)

Gniew (+1 punkt trudności)

Ochrona (+1 punkt trudności)

Szał bitewny (+1 punkt trudności)

3 / Czas grać!

Masz pytania lub sugestie dotyczące zasad? Skontaktuj się z nami pod adresem : info@grammesedition.fr

FAQ – General

Czy mogę grać w Clash of Decks z pojedynczym zestawem startowym? Do gry w trybie solo lub w formacie draft wystarczy jeden zestaw startowy. Aby zagrać w formacie constructed, każdy gracz musi mieć własny zestaw startowy.

Jeśli stwór, który był bliżej mostu, został zniszczony, czy mam przenieść pozostałe stwory w stronę mostu, czy powinny pozostać tam, gdzie są, aż do końca tury? Kiedy stwór zostanie zniszczony (a tym samym odesłany z powrotem na ostatnie miejsce z prawej strony na ręce właściciela), wszystkie inne stwory muszą zostać natychmiast przesunięte w kierunku mostu, aby wypełnić pustą przestrzeń.

Czy możliwe jest nie przyzwać żadnego stwora podczas fazy przyzywania? Tak, można nie przyzwać żadnej karty, z wyboru lub braku Many.

Czy mogę zagrać wszystkie karty z ręki (z wyjątkiem karty “Bastion/Fort”)? Nie, musisz zatrzymać przynajmniej jedną. Jeśli jedyną kartą pozostającą na ręce byłaby karta “Bastion/Fort”, stałaby się ona ostatnią po prawej w twoim ręku, przez co przegrałbyś grę.

Biorąc pod uwagę, że mogę grać tylko czterema kartami z lewej (nie licząc karty “Bastion/Fort”), czy są to te same 4 karty przez całą fazę Przyzywania, czy też gra kartą od razu daje mi dostęp do następnej karty? W fazie Przyzywania, gdy gracz zagrywa kartę z ręki, jego piąta lewa karta natychmiast staje się czwartą lewą kartą. Może teraz przyzwać tę kartę podczas tej samej fazy lub przyszłej fazy Przyzywania.

Czy karty zagrywane na pole gry mogą być umieszczane między kartami już w grze na tej samej ścieżce? Nie, kiedy karta wchodzi do gry, musi być umieszczona na ścieżce za kartą najdalej od mostu.

Jeśli atak zadaje obrażenia przekraczające punkty zdrowia stwora, to czy obrażenia zadawane są następnym stworom na tej samej ścieżce lub karcie “Bastion/Fort”? Nie, nadmiar obrażeń przepada. Zatem jest możliwe, by stwór z niewielką ilością punktów życia w całości przyjął na siebie atak o wysokiej wartości obrażeń.

Kiedy przyzywam karty z lewej strony mojego Bastionu/Fortu, karta reprezentująca go automatycznie przesuwa się w lewo. Następnie, gdy zniszczone stwory powracają na rękę, są umieszczane z prawej strony. Czy ten system działa jak uzdrawianie? Absolutnie tak!

Im więcej stworów mam w grze, tym mniej mam punktów zdrowia i Many? Dokładnie, ten system pozwala na bieżąco równoważyć siły między graczami.

Jeśli siła ataku celowanego w Bastion przekracza jego pozostałe punkty zdrowia, to czy Fort przyjmuje pozostałe obrażenia? Nie, nadwyżki obrażeń zadawanych Bastionowi nie przechodzą na Fort.

Kiedy można zagrać kartę inkantacji? Inkantacje mogą być zagrywane w dowolnym momencie w fazie Przyzywania i Ataku. stwór, w którego celuje inkantacja, musi być zazwyczaj wyznaczony w momencie zagrywania tej karty. Karta inkantacji musi zostać ujawniona, gdy zagrywa ją gracz. Gdy tylko jej efekt zostanie rozpatrzony, zostaje zwrócona właścicielowi i zajmuje ostatnie miejsce po prawej na ręce.

Czy karta inkantacji może być zagrana więcej niż raz w jednej turze? Jeśli masz w ręku 5 lub mniej kart (w tym Bastion/Fort), możliwe jest zagranie kart inkantacji więcej niż jeden raz podczas tury (o ile masz wystarczająco dużo punktów Many).

Czy inkantacje działają zgodnie z tą samą zasadą co stwory, które wykonują atak dopiero w następnej turze po przyzwaniu? Nie, efekty inkantacji rozpatruje się ze skutkiem natychmiastowym.

Czy zdolności specjalne są obowiązkowe? Tak, specjalne zdolności są stosowane automatycznie. Jeśli jest możliwość ich rozpatrzenia, trzeba to zrobić.

Kiedy kilka stworów zostanie zniszczonych jednocześnie poprzez Rozbryzg lub Przebicie, w jakiej kolejności zostaną one zwrócone na rękę ich właściciela? Właściciel tych kart decyduje o kolejności, w jakiej powrócą na rękę.

Jakie stwory są traktowane jako sąsiadujące? “Sąsiadujące” (adjacent) odnosi się do stwora znajdującego się przed, po lub na tym samym poziomie na drugiej linii względem innego stwora. To który przypadek jest uwzględniany jest zaznaczone na karcie.

FAQ – Special abilities

Jeśli stwór ze specjalną zdolnością Przebicia lub Rozbryzgu zaatakuje stwora ze specjalną zdolnością Ochrony, czy rozpatruje się efekt Przebicia lub Rozbryzgu? Tak. Tylko obrażenia zadane bezpośrednio stworowi ze specjalną zdolnością Ochrony są absorbowane.

Stwór doznaje obrażeń z powodu ataku ze strony przeciwnika ze specjalną zdolnością Przebicia. Jeśli za nim na ścieżce nie ma innego stwora, czy Przebicie zadaje obrażenia Bastionowi/Fortowi? Nie, specjalna zdolność Przebicia zadaje obrażenia tylko stworom (nigdy Bastionowi/Fortowi).

Jeśli stwór posiada zarówno specjalne zdolności Rozbryzgu, jak i Przebicia, czy Przebicie należy rozpatrzyć również na stworze znajdującym się za tym, które doznało Rozbryzgu? Nie, Przebicie zadaje obrażenia tylko stworowi, który znajduje się na jednej ścieżce bezpośrednio za stworem, w którego celowany był atak.

Stwór doznaje obrażeń z powodu ataku ze strony przeciwnika ze specjalną zdolnością Przebicia. Jeśli za nim na ścieżce nie ma innego stwora, czy Przebicie zadaje obrażenia Bastionowi/Fortowi? Nie, specjalna zdolność Przebicia zadaje obrażenia tylko stworom (nigdy Bastionowi/Fortowi)

Czy specjalna zdolność Gniew pozwala stworowi atakować Bastion/Fort w momencie zagrania karty? Nie, specjalna zdolność Gniew pozwala tylko na atakowanie przeciwnych stworów (nigdy Bastionu/Fortu) w momencie wejścia do gry.

Czy stwór ze zdolnością specjalną Niezniszczalny może zostać celem inkantacji? Tak. Nawet jeśli nie doznaje obrażeń ani efektów, stwór ze zdolnością specjalną Niezniszczalny może być celem karty inkantacji.

Jeśli stwór ze specjalną zdolnością Sprint nie jest najbliżej mostu, czy wykonuje dwa ataki na turę: jeden przy skoku, a drugi, gdy ponownie przychodzi jego kolej na ścieżce? Nie, stwór ze specjalną zdolnością Sprint atakuje tylko raz na turę.

Kiedy bonus do ataku przyznawany przez zdolność specjalną Sprint przestaje obowiązywać? Bonus do ataku przyznawany przez zdolność specjalną Sprint pozostaje aktywny do końca fazy Ataku.

Kiedy bonus do ataku przyznawany przez zdolność specjalną Sprint przestaje obowiązywać? Bonus do ataku przyznawany przez zdolność specjalną Sprint pozostaje aktywny do końca fazy Ataku.

Stwór doznaje obrażeń z powodu ataku ze strony przeciwnika ze specjalną zdolnością Przebicia. Jeśli za nim na ścieżce nie ma innego stwora, czy Przebicie zadaje obrażenia Bastionowi/Fortowi? Nie, specjalna zdolność Przebicia zadaje obrażenia tylko stworom (nigdy Bastionowi/Fortowi).

Do którego momentu sąsiadujący stwór korzysta ze specjalnej zdolności przyznawanej przez Aurę? Sąsiadujący stwór korzysta z niej tak długo, jak stwór z aurą jest w grze. Gdy tylko stwór się poruszy lub opuści grę (i wróci na rękę właściciela), sąsiadujący stwór traci efekt przyznany przez Aurę.

Czy stwór ze specjalną zdolnością Aury korzysta z tej specjalnej zdolności? Nie, ten stwór nie ma specjalnej zdolności. Tylko dwa potencjalne sąsiadujące stwory mogą z niej korzystać.

Translation : David “Fulgrim” Szafran