Rules of the game in Serbo-Croatian – Pravilnik

Preambula

Ti si jedan od preživelih Gospodar-Volšebnika sa Eret arhipelaga. Teritorije gde su stotine ostrvaca povezana u celinu velikom mrežom mostova. Mostova, koji su nekada potvrđivali veličanstvenost i prosperitet čitavog arhipelaga, kao i omogućavali cvetanje trgovine između njima povezanih ostrva. Bogatstva arhipelaga, koja su se kretala samo putem ovih mostova, pružala su svakom stanovniku život komfora i bezbrižnosti. Ali danas, prenaseljenost, iscrpljivanje prirodnih resursa, kao i slepa pohlepa Gospodar-Volšebnika, stvorili su disbalans kataklizmičnih razmera u Eret arhipelagu. Ne prođe ni jedan čitav dan bez pucanja tla i predaji bar još jednog od najizloženijih ostrva, morima. Gospodar-Volšebnici se sada bore za uspostavljanje kontrole nad gorostasnim i time najzaštićenijim, ostrvima arhipelaga. Da bi preživeo u ovim, sada vrlo negostoljubivim predelima – moraš da se boriš protiv drugih Gospodar-Volšebnika, prelazeći mostove da bi pokorio njihove zemlje.

Postavka

Svaki igrač dobija ”Bastion/Tvrđava” kartu. Postavi 2 ”Most” karte u područje igre.

Pre nego što započneš novu igru Sukoba špilova, odaberi format i način igre koji želiš da igraš.

Prvo odaberi režim igre: Samostalni režim ako želiš da igraš samostalno, ili režim duela ako igraju dva igrača. Dodatni režimi igre (Kooperativni, 2-na-2, Svako-za-sebe, Nasleđeni) biće dostupni ubrzo.

Zatim odaberi format: Prekonstruisani, Nacrtni ili Konstruisani. Napomena: ako igraš u samostalnom režimu, ne možeš da izabereš Konstruisani format.

PREKONSTRUISANI: Ovaj format preporučujemo za vaše prve igre. Svaki igrač bira jednu od četiri unapred izgrađenih špilova. Ako igrate u samostalnom režimu, karte tri preostala špila čine špil VI-a. Potrebna vam je samo jedna kopija Početnog seta za Prekonstruisani format. Ispod su liste za 4 Prekonstruisana špila:

  • DECK 1 : ANNIHILATION, BOOM!, PARTISAN, BRUTE, BARON, REVENANT, CARAPACE, TROLL
  • DECK 2 : COMBUSTION, SCRIBE, LIEUTENANT, ABOMINATION, ALPHA, MICROCTOPUS, OGRE, SHAMAN
  • DECK 3 : METEORITE, BRIGAND, GRRR, MARTYR, GNOME, DISCIPLE, PARASITE, VORTEX
  • DECK 4 : CYCLONE, ZOMBIE, ASSASSIN, CARNIVORE, MUTANT, REPTILE, ABERRATION, MACHINE

NACRTNI:
Nacrtni format preporučujemo nakon što isprobate svaki od prekonstruisanih špilova. U ovom formatu, igrači biraju karte iz zajedničkog špila da bi napravili ruku od 8 jedinstvenih karata. Umešajte sve karte u izvlačenje. Zatim, otkrijte četiri karte sa vrha tog špila. Igrač A prvi bira kartu od 4 tako dostupne. Zatim igrač B bira 2 od 3 preostale karte. Igrač A zatim uzima preostalu kartu. Ponovite ovu operaciju, ali ovoga puta igrač B prvi bira kartu. Ponavljajte dok svaki igrač nema 8 karata. Potrebna vam je samo jedna kopija početnog seta za Nacrtni format.

KONSTRUISANI:
Konstruisani format je namenjen stručnjacima koji savršeno vladaju mehanizmima igre i sinergijama specijalnih osobina. Pre početka igre, igrači grade svoje špilove odabirom 10 karata od svih dostupnih karata. Igrač A prvo otkriva 10 karata sa svog špila, licem nagore, a igrač B bira jednu koju će ukloniti iz špila za vreme igre. Igrač B zatim otkriva 10 karata sa svog špila, a igrač A bira jednu koju će ukloniti iz špila za vreme igre. Igrač A zatim bira drugu kartu između 9 preostalih karata u špilu igrača B da bi je uklonio tokom igre. Na kraju, igrač B bira drugu kartu između 9 preostalih karata u špilu igrača A, da bi je uklonio tokom igre. Nakon izbacivanja dve karte iz oba špila, svaki igrač poseduje špil od po 8 karata. Svakom igraču je potrebna kopija Početnog seta za konstruisani format.

Svaki igrač meša svoje karte, uspostavljajući svoju ruku karata. Nakon toga, svaki igrač postavlja ”Bastion” kartu kao prvu na levoj strani njihove ruke karata. Bacite novčić da biste odredili prvog igrača. On počinje igru u svom prvom krugu sa samo 6 mane.

Igra

Igrači igraju svoj krug jedan za drugim. Krug se sastoji od tri faze:

Faza 1 – Regeneracija mane:

Igrač dobija onoliko Mane, koliko ima karata u ruci (uključujući ”Bastion/Tvrđava” kartu). Mana se koristi za plaćanje cene karata. Igrač može da je koristi tokom faze 2.

Faza 2 – Prizivanje:

Igrač može da troši Manu dobijenu tokom faze 1, za igranje karata iz ruke. Igrač može da igra samo prvih 4 karata sa leve nadesno iz svoje ruke (ne računajući ”Bastion/Tvrđava” kartu).

Cena u Mani, karte, je naznačena u gornjem levom uglu. Mana koja se ne potroši tokom kruga, je izgubljena. Igrač ne može da potroši više Mane nego što je dobio tokom prethodne faze (1).

Područje igre se sastoji od dve trake. Kada igra kartu, igrač bira u kojoj traci će je postaviti.

Igrači mogu da prizivaju stvorenja iz isključivo svog carstva: igrač A postavlja svoju kartu sa leve strane ”Most” karata a igrač B postavlja svoje karte sa desne strane ”Most” karata. Ne postoji ograničenje za broj karata u jednoj traci. Prizvano stvorenje se postavlja iz igračeve ruke u područje igre, licem nagore, u traku po njegovom izboru, iza ostalih stvorenja koja su već u igri. Karta ostaje u igri dokle god nije uništena.

Faza 3 – Napad:

Stvorenje ima poene Zdravlja i vrednost Napada.

Stvorenje ne može da napada istog kruga kada uđe u igru. Svako stvorenje koje igrač ima, vrši Napad prema vrednosti koju ima, suprotstavljenom stvorenju. Stvorenja se automatski aktiviraju u predefinisanom redosledu: prvo gornja traka, od stvorenja najudaljenijeg od stvorenja koje je najbliže ”Mostu”; onda donja traka, na isti način (u redosledu počevši od stvorenja najudaljenijeg od stvorenja koje je najbliže ”Mostu”).

Kada stvorenje pretrpi štetu (Napad) u vrednosti od najmanje broja poena Zdravlja koje ima, stvorenje je uništeno. Stvorenje trpi celokupnu štetu (Napad) koja bi mu bila naneta, i karta se vraća igraču vlasniku te karte u ruku, kao prva karta sa desne strane ruke karata.

Onda pomerite sva stvorenja u traci bliže ”Mostu” tako da se praznina popuni. Stvorenja regenerišu svoje poene Zdravlja na kraju kruga.

Tokom napada, stvorenje čini napad najbližem stvorenju protivničkog igrača u istoj traci. Ako nijedno protivničko stvorenje ne može biti napadnuto, stvorenje vrši napad direktno na protivnički ”Bastion/Tvrđavu”.

Kada ”Bastion/Tvrđava” pretrpi štetu (Napad), pomerite je toliko mesta nadesno u ruci karata.

Kada ”Bastion” stigne na prvo mesto sa desne strane u ruci karata, uništen je: rotirajte je na ”Tvrđava” stranu i vratite na prvo mesto sa leve strane, u ruci. Svaki višak štete (napada) se ne prenosi na ”Tvrđavu”. Kada ”Tvrđava” igrača stigne do poslednjeg mesta sa desne strane u ruci, taj igrač gubi igru.

Kraj igre

Igra se završava čim ”Tvrđava” karta postane prva karta sa desne strane, igračeve ruke karata. Igračev protivnik tada pobeđuje igru.

Lista referenci

Stvorenja se stavljaju u igru i ostaju tu, dokle god ne budu uništena.

Karta ”Inkantacija” može biti igrana tokom nečijeg kruga, u fazi prizivanja ili tokom faze napada. ”Inkantacija” može da cilja bilo koje stvorenje. Efekat ”Inkantacije” se primenjuje odmah nakon što je karta odigrana. Onda kartu ”Inkantacija” postavite na prvo mesto sa desne strane igračeve (igrača vlasnika) ruke.

Lista specijalnih osobina

Ove ikonice predstavljaju specijalne osobine nekih stvorenja. Ove specijalne osobine bi trebalo uzimati u obzir samo kada je stvorenje u igri.

Raspršivanje : Čini štetu (Napad) odabranom stvorenju i stvorenju na istom mestu u susednoj traci.

Perforacija : Čini štetu (Napad) odabranom stvorenju i stvorenju iza tog, u istoj traci (ali ne ”Bastionu/Tvrđavi”).

Bes : Može da napadne suprotstavljena stvorenja u istom krugu u kom uđe u igru.

Zaštita : Smanjuje na 0 svu štetu (Napad) od prvog napada usmerenog na (ciljajući) ovo stvorenje svakog kruga.

Neuništivost : Ne trpi efekte ili štetu (Napad) od ”Inkantacija” karata.

Mahnitost : Kada god ovo stvorenje napadne i uništi suprotstavljeno stvorenje, napada ponovo.

Sprint : Kada god ovo stvorenje napadne, pomerite ga do protivničkog stvorenja najbližeg ”Mostu”. Za ovaj napad, čini +X štete (Napada), gde je X jednako broju stvorenja preko kojih je ovo stvorenje prešlo.

Aura : Susedna stvorenja dobijaju prednosti od ove specijalne osobine.

Samostalni režim – Brza igra

Samostalni režim ti omogućava da igraš Sukob špilova sam, putem brze ili prilagođene igre. Primeni sva pravila osnovne igre. Ako su pravila osnovne igre i pravila samostalnog režima u suprotnosti, uvek primeni pravila samostalnog režima. “VI” se odnosi na veštačku inteligenciju sa kojom ćeš se suočiti u ovom režimu.

Postavka:

Dobićeš karticu „Bastion/Tvrđava“. Postavi 2 „Most“ karte u prostor za igru.

Umešaj 32 karte u špil za izvlačenje.

Zatim otkrij prve 4 karte sa ovog špila. Izaberi 1 kartu među 4 dostupne. VI dobija preostale 3 karte. Ponavljaj postupak dok ne dobiješ 8 karata, a VI 24 karte.

Promešaj svojih 8 karata i stavi svoju „Bastion“ kartu na krajnje levo mesto u ruci.

Promešaj 24 karte VI špila, i postavi ga licem nadole. Postavi kartu “Bastion” na samo dno ovog špila. Ti započinješ igru. Za prvi krug dobijaš samo 6 Mane.

Igra:

Tvoj krug se igra isto kao u pravilima osnovne igre. Kada se tvoj krug završi, VI igra svoj:

Faza 1: Regeneracija mane

VI dobija jednu fiksnu i jednu varirajuću količinu Mane. Za brzu igru, fiksni iznos je 6 a promenljivi iznos je +1 Mane za svako stvorenje koje imaš u igri.

Faza 2: Prizivanje

Otkrivaš prvu kartu VI špila i postavljaš je u VI područje, u gornju traku, iza bića koja su već u igri. Ako je ukupna vrednost sazvanih karata u ovom krugu manja od VI mane, otkrivaš sledeću kartu VI špila.

Zatim je postavljaš u VI područje, u donju traku, iza bića koja su već u igri. Nastaviš da prizivaš karte, naizmenično između gornje i donje trake, sve dok Mana vrednost karata koje VI igra, ne bude jednaka ili tek premašuje njihovu raspoloživu Manu.

Ako VI otkrije Inkantacija kartu, kartom sistematski cilja stvorenje najbliže „Mostu“ u traci (u kojoj je najbliže).

Ako nema cilja, kartica Inkantacije nema efekta i odbacuje se. VI ne troši Manu na kartu Inkantacije koja nema metu. VI odbačene karte se nalaze pored špila za vuču, i sastoje se od uništenih stvorenja i iskorišćenih Inkantacija.

Faza 3: Napad

Kada je VI stvorenje uništeno ili kada se igra Inkantacija, odbacite tu kartu. Kada VI pretrpi Napad jednog od protivničkih stvorenja, stavite onoliko karata sa vrha njihovog špila, koliko je naneta šteta (Napad), i stavite ove karte licem nagore u odbačene karte.

Kada je VI špil prazan i kada se vidi njegova „Bastion“ karta, zarotirajte je na njenu „Tvrđava“ stranu. Zatim formirajte od odbačenih VI karata nov špil i postavite ga povrh VI „Tvrđava“ kartice – time formirajući nov špil za VI.

Kraj igre i uslovi pobede:

Igra se završava kada se jedna od ove dve situacije desi. Ako tvoja ”Tvrđava” karta dođe na prvo mesto sa desne strane tvoj ruke karata, VI u tom trenutku dobija igru. Ti gubiš.

Ako je VI špil prazan i njegova ”Tvrđava” karta je vidljiva, VI igra još jedan krug. Ako preživiš taj krug, ti si pobedio.

Samostalni režim – Prilagođena igra

Fino podesi nivo težine VI-ja i pokušaj da dostigneš nivo 5! Pre igranja prilagođenih igara, preporučujemo ti da vežbaš sa nekoliko brzih igara kako bi naučio i otkrio pravila i posebnosti samostalnog režima Sukoba špilova.

1 / Nakon izbora igre, izaberi nivo težine

Lak: 1 poen težine

Srednji: 2 poena težine

Težak: 3 poena težine

Herojski: 4 poena težine

Mitski: 5 poena težine

2 / Potom, prilagodi VI u skladu sa izabranim nivoom težine

Odredi varirajuću količinu Mane tokom VI faze regeneracije mane:

+1 Mane za svako stvorenje koje imaš u igri (+0 poena težine)

+2 Mane za svako stvorenje koje imaš u igri (+2 poena težine)

Odredi fiksan broj Mane tokom VI faze Regeneracije Mane:

6 (+0 poena težine)

7 (+1 poena težine)

8 (+2 poena težine)

9 (+3 poena težine)

10 (+4 poena težine)

Odredi ko je prvi igrač:

Igrač (+0 poena težine)

VI (+1 poena težine)

Odredi izdržljivost VI-ja:

Bez ”Bastiona”, VI počinje igru sa ”Tvrđavom” (-1 poen težine)

Sa ”Bastionom” (+0 poena težine)

Odredi izdržljivost VI-ja:

Tvoji napadi na VI špil čine štete (Napada) onoliko koliko je vrednost (Napada) tvojih stvorenja (+0 poena težine)

Tvoji Napadi na VI špil su smanjeni za 1 štete (Napada), do krajnjih 1 štete (Napada). Što znači da šteta po (napad na) VI špil, po isključivo ovom pravilu, ne može biti manja od 1 (+2 poena težine)

Odredi specijalnu osobinu koju će imati sva VI stvorenja:

Ništa (+0 poena težine)

Raspršivanje (+1 poena težine)

Perforacija (+1 poena težine)

Bes (+1 poena težine)

Zaštita (+1 poena težine)

Mahnitost (+1 poena težine)

3 / Sada igraj!

Imaš sugestije vezane za pravila ili generalne sugestije? Kontaktiraj nas na info@grammesedition.fr

FAQ – General

Mogu li da igram Sukob špilova sa samo jednim početnim setom? Za reprodukciju samostalnog režima ili dvoboja (Nacrtni format) potrebna ti je samo jedna kopija Početnog seta. Da bi se igrao režim dvoboja (Konstruisani format), svaki igrač mora imati po jedan Početnički set.

Ako je stvorenje koje je bilo bliže mostu uništeno, moram li Ako je stvorenje koje je bilo bliže mostu uništeno, moram li premestiti preostala stvorenja bliže mostu ili bi trebalo da ostanu tu gde jesu, do kraja kruga? Kada je stvorenje uništeno (i time poslato na krajnje desno mesto u ruci igrača vlasnika), sva druga stvorenja moraju se odmah premestiti prema mostu kako bi se popunio prostor.

Da li je moguće prizvati nijedno stvorenje tokom nečije faze Prizivanja? Da, moguće je ne prizvati ništa, bilo zbog takvog izbora ili nedostatka Mane.

Mogu li igrati sve karte u ruci (sa izuzetkom ”Bastion/Tvrđava” karte)? Ne, moraš zadržati bar jednu. Ako je jedina karta koja ostaje u tvojoj ruci, ”Bastion/Tvrđava” karta, ona postaje krajnja desna karta u tvojoj ruci i zbog toga gubiš igru.

S obzirom da mogu da igram samo 4 krajnje leve karte u ruci (ne računajući ”Bastion/Tvrđava” kartu), da li su to iste 4 karte za celu fazu Prizivanja ili mi igranje karte odmah daje pristup sledećoj karti? Tokom njegove faze Prizivanja, kada igrač stavlja kartu u igru iz njegove ruke, njegova 5. krajnja leva karta odmah postaje njegova 4. krajnja leva karta. On može igrati ovu kartu tokom ove faze Prizivanja ili buduće faze Prizivanja.

Da li se karte koje ulaze u igru mogu postavljati između karata koje su već u igri u istoj traci? Ne, kada karta uđe u igru u traci, ona mora biti postavljena iza karte najudaljenije od mosta.

Ako Napad nanese štetu koja prelazi poene Zdravlja stvorenja, da li se nanosi višak štete (Napada) sledećem stvorenju na istoj traci ili ”Bastionu/Tvrđavi”? Ne, višak štete (Napada) je izgubljen. Stoga je moguće napasti Napadom velike vrednosti stvorenje koje ima samo nekoliko poena Zdravlja.

Kada igram karte levo od svog ”Bastiona/Tvrđave”, one se automatski pomeraju ulevo. Zatim, kada se uništena stvorenja vrate u ruku, ona se vrate udesno. Dakle, ovaj sistem deluje kao isceljenje? Apsolutno!

Što više stvorenja imam u igri, imam manje Zdravlja i Mane? Tačno, ovaj sistem omogućava neprekidno prilagođavanje odnosa snaga između igrača.

Ako Napad nanese štetu ”Bastionu”, koja prelazi preostale poene Zdravlja, da li se višak štete nanosi Tvrđavi? Ne, prekomerna šteta naneta ”Bastionu” se ne prenosi na ”Tvrđavu”

Kada se može igrati karta Inkantacije? Inkantacije se mogu igrati u bilo koje vreme tokom faze Prizivanja i Napada. Ciljano stvorenje obično mora biti određeno kada se igra Inkantacija. Karta Inkantacije se mora otkriti kada se igra, i vraća se na krajnje desno mesto ruke njenog vlasnika čim se njen efekat reši.

Da li se karta Inkantacije može igrati više puta u jednom krugu? Ako imate 5 ili manje karata u ruci (uključujući ”Bastion/Tvrđava”), moguće je igrati karte Inkantacije više puta tokom kruga (dok ima dostupne Mane).

Da li se Inkantacije pridržavaju istog pravila kao i stvorenja, koja oštećuju samo u krugu nakon kruga u kom se odigraju? Ne, efekti Inkantacija važe odmah.

Da li je primena specijalnih osobina obavezna? Da, specijalne osobine se automatski i sistematski primenjuju. Ako mogu da se primene, moraju.

Quand plusieurs créatures sont détruites en même temps avec Kada se istovremeno unište nekoliko stvorenja Raspršivanjem ili Perforacijom, kojim redosledom se vraćaju u ruku svog vlasnika? Vlasnik tih karata odlučuje kojim će se redosledom vraćati na krajnje desno mesto njegove ruke.

FAQ – Special abilities

Ako stvorenje sa specijalnom osobinom Perforacija ili Raspršivanje, napadne stvorenje sa specijalnom osobinom Zaštita, da li će se Perforacija ili Raspršivanje aktivirati? Da, hoće. Apsorbuje se samo šteta naneta direktno stvorenju sa specijalnom osobinom Zaštita.

Stvorenje trpi napad protivničkog stvorenja sa specijalnom osobinom Perforacija. Ako iza napadnutog stvorenja nema stvorenja, da li Perforacija nanosi štetu (Napad) ”Bastionu/Tvrđavi”? Ne, specijalna osobina Perforacije nanosi štetu (Napad) samo stvorenjima (nikada ”Bastionu/Tvrđavi”).

Ako stvorenje ima specijalne osobine Raspršivanje i Perforacija, da li se Perforacija aktivira i na biću iza onog koje je pretrpelo Raspršivanje? Ne, Perforacija nanosi štetu samo stvorenju iza stvorenja koje je napadnuto, u istoj traci.

Ako u traci nema stvorenja i moje stvorenje napadne ”Bastion/Tvrđavu”, da li se aktivira Raspršivanje ili Perforacija? Ne, specijalne osobine Raspršivanje i Perforacija se aktiviraju samo na stvorenjima, a nikada na ”Bastionu/Tvrđavi”.

Da li specijalna osobina Bes dozvoljava stvorenju da napadne ”Bastion/Tvrđavu” u krugu u kom uđe u igru? Ne, specijalna osobina Bes omogućava stvorenjima da napadnu protivnička stvorenja (nikada ”Bastion/Tvrđavu”) u krugu u kom uđu u igru.

Može li stvorenje sa specijalnom osobinom Neuništiv biti ciljano Inkantacijom? Da. Čak i ako neće pretrpeti nikakvu štetu (Napad) ili efekat, stvorenje sa specijalnom osobinom Neuništiv i dalje može biti meta karte Inkantacije.

Ako stvorenje sa specijalnom osobinom Sprint nije najbliže stvorenje mostu, da li izvodi dva napada u krugu: jedan običan, a zatim drugi kada opet dođe na red u svojoj traci? Ne, stvorenje sa specijalnom osobinom Sprint napada samo jednom u krugu.

Kada nestaje bonus za napad dodeljen od strane specijalne osobine Sprint? Bonus za Napad koji dodeljuje specijalna osobina Sprint ostaje aktivan do kraja faze Napada.

Kada stvorenje sa specijalnom osobinom Mahnitost uništi stvorenje u svojoj traci, a nema drugih suprotstavljenih stvorenja, napada li ”Bastion/Tvrđavu”? Da, kada stvorenje sa posebnom sposobnošću Mahnitost uništi poslednje suprotstavljeno stvorenje u traci, može ponovo napasti i tada će ciljati ”Bastion/Tvrđavu” (osim ako stvorenje nije ušlo u ovom krugu i ako mu pritom beše dozvoljeno da napada zahvaljujući specijalnoj osobini Bes).

Može li stvorenje sa specijalnom osobinom Mahnitost ponovo da napadne, kada uništi ”Bastion”? Ne, specijalna osobina Mahnitost se aktivira samo kada je neko stvorenje uništeno. ”Bastion” nije stvorenje.

Do kada susedno stvorenje koristi specijalnu osobinu koju mu daje osobina Aura? Susedno stvorenje ima koristi sve dok je stvorenje sa osobinom Aura u igri. Čim se to stvorenje pomeri, ili napusti igru (vrati se u ruku svog vlasnika), susedno stvorenje gubi efekat koji mu daje osobina Aura.

Da li stvorenje sa specijalnom osobinom Aura, ima ikakve koristi od te specijalne osobine? Ne, to samo stvorenje ne dobija tu specijalnu osobinu. Dobijaju je, potencijalno, do dva susedna stvorenja.

Translation : Darko Antić